RAPORTARI 2016


 


ACTIV NET LUNAR

01 / 02 / 03 / 03_rec / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 12_rec /


 

Calendar financiar 2016


 

(13:45) 03.08.2017 Comunicat privind disponibilitatea Raportului Consiliului de Administratie consolidat pentru anul 2016 si a Situatiilor financiare IFRS consolidate auditate 2016

 

1. Raport CA 2016 consolidat

2. Opinia Auditorului financiar referitoare la situatiile financiare 2016 consolidate

3. Situatiile financiare 2016 consolidate

 

 

(13:40) 05.04.2017 Raport curent - Disponibilitate Raport CA pentru anul 2016 si Situatii financiare IFRS auditate 2016

 

Raport CA 2016

 

Anexa 1.1 - Situatia activelor si datoriilor la 31.12.2016 - Anexa 16

Anexa 1.2 - Situatia activelor si datoriilor la 31.12.2016 - Anexa 17

Anexa 1.3 - Situatia litigiilor la 31.12.2016

Anexa 1.4 - Situatia raportarilor ASF, BVB la 31.12.2016

Anexa 1.5 - Codul de Guvernanta Corporativa - editia a III-a

Anexa 1.6 - Declaratie privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa

Anexa 1.7 - Declaratie de conformare cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

Anexa 1.8 - Declaratia de politici investitionale 2014-2018


Anexa 2 - Situatii financiare individuale IFRS la 31.12.2016


Anexa 3 - Declaratie persoane responsabile

Anexa 4 - Raport Audit ref Situatii financiare individuale IFRS la 31.12.2016

 

 

(20:00) 15.02.2017 - Disponibilitate situatii financiare 2016 preliminate

Prezentarea rezultatelor financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2016


 

(18:35) 15.11.2016 - Eveniment important: Punerea la dispozitie a Raportului Consiliului de Administratie (CA) pentru T3 2016

 

Raport CA T3 2016

 

Anexa 1 - Situatia activelor si datoriilor la 30.09.2016 (Anexa 16 si Anexele 17)

Anexa 2 - Situatii financiare IFRS individuale T3 la 30.09.2016

Anexa 3 - Situatia litigiilor la 30.09.2016

Anexa 4 - Situatia raportarilor ASF, BVB la 30.09.2016

Anexa 5.1 - Declaratie de politici investitionale 2014-2018 aprobata in AGA 2014

Anexa 5.2. Strategie investitionala consultare actionari AGA ian 2016

 

 

11.08.2016 - Eveniment important: Punerea la dispozitie a Raportului Consiliului de Administratie (CA) pentru semestrul 1 2016

 

Raport CA Semestrul I 2016

 

Anexa 1.1 - Situatia activelor si datoriilor la 30.06.2016 (Anexa 16)

Anexa 1.2 - Situatia activelor si datoriilor detaliata la 30.06.2016 (Anexa 17)

Anexa 2 - Situatii financiare IFRS individuale S1 la 30.06.2016

2.1 - Raport auditor Situatii financiare S1 la 30.06.2016

2.2 - Declaratie conformitate - situatii financiare 30.06.2016

Anexa 3 - Situatia litigiilor la 30.06.2016

Anexa 4 - Situatia raportarilor ASF, BVB la 30.06.2016

Anexa 5 - Declaratie conformare CGC 2016

 


 

13.05.2017 - Disponibilitate raport CA Trimestrul I 2016

 

Raport CA Trimestrul I 2016

 

Anexa 1.1. - VAN la 31 martie 2016 (Anexa 16)

Anexa 1.2. - Situatia detaliata a activelor la 31 martie 2016 (Anexa 17)

Anexa 2. - Situatii financiare la 31 martie 2016

Anexa 3. - Situatia litigiilor la 31 martie 2016

Anexa 4. - Situatia raportarilor ASF, BVB la 31 martie 2016

Anexa 5. - Declaratie de conformare cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

 


 

Prezentarea rezultatelor financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2015

  • Raport curent - Prezentarea rezultatelor financiare preliminare neauditate
  • Impactul aplicarii IFRS asupra situatiilor financiare ale SIF Moldova la 31 decembrie 2015
  •  


  • Reguli si proceduri evaluare active