RAPORTARI 2013


 


ACTIV NET LUNAR

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 /


 

Calendar de raportare 2013

 


 

08.08.2014

   Raport curent: Disponibilitate situatii financiare consolidate IFRS la 31.12.2013

 

   Situatii financiare consolidate IFRS la 31.12.2013

   Declaratia de conformitate

   Raportul consolidat al administratorilor

 

19.06.2014

   Raport curent: Modificarea calendarului financiar 2014

 

   Situatiile financiare individuale IFRS 2013

   Opinia auditorului Deloitte SRL

 


 

Disponibilitate raport anual aferent exercitiului financiar 2013

 

Raport al Consiliului de Administratie la 31.12.2013

 

2. Declaratia "aplici" sau "explici"

3. Declaratia persoanelor responsabile

4. Situatii financiare auditate la 31.12.2013

5. Raportul auditorului Deloitte

6. Declaratia de politici investitionale 2014-2018. Program 2014. BVC 2014

 


 

Raport al Consiliului de Administratie la 30.09.2013

 

Situatia activului net si situatia detaliata a investitiilor SIF Moldova (Reg. CNVM nr. 15/2004- Anexa 16)

Situatia detaliata a activelor (Reg. CNVM nr. 15/2004- Anexa 17)

Situatii Financiare la 30.09.2013

Portofoliu de active la 30 septembrie 2013 (selectii calitative)

Situatia litigiilor la 30 septembrie 2013

Situatia raportarilor ASF,BVB

 


 

Raport al Consiliului de Administratie la 30.06.2013

 

Situatia activului net si situatia detaliata a investitiilor SIF Moldova (Reg. CNVM nr. 15/2004- anexele 16-17)

Situatii Financiare la 30.06.2013

Raport auditor – revizuire

Portofoliu de active la 30 iunie 2013 (selectii calitative)

Situatia litigiilor la 30 iunie 2013

Situatia raportarilor CNVM,BVB

Declaratie persoane responsabile

 

Raport de asigurare auditor financiar

 


 

Raport CA Trimestrul I 2013

 

VAN la 31 martie 2013(Anexa 16)

Situatia detaliata a activelor la 31 martie 2013 (Anexa 17)

Situatii financiare la 31 martie 2013

Portofoliu de active la 31 martie 2013 (selectii calitative)

Situatia litigiilor

Situatia raportarilor CNVM,BVB

Chestionar Consultare Actionari