Stimati actionari,


va prezentam rezultatele inregistrate de catre SIF Moldova in semestrul I 2018 si obiectivele perioadei urmatoare, in acord cu “Programul de activitate 2018” si strategiile multianuale aprobate in Adunarile Generale ale Actionarilor.

 

Structura portofoliului

Portofoliul de actiuni cotate (CORE) detine ponderea principala, de 72,1% in valoarea totala a activelor administrate, in timp ce ponderea actiunilor necotate a fost de 9,2%, pe fondul reorientarii politicii investitionale. S-au mentinut sectoarele financiar si energetic, 40,4% respectiv 18,1%, raportat la valoarea totala a activelor, ca sectoare principale in structura portofoliului. A continuat procesul de restructurare a portofoliului SELL, reducandu-se numarul de participatii cu 8 fata de S1 2017, prin vanzarea integrala, in paralel cu cresterea expunerii per emitent, in special pe portofoliul CORE, cu efecte pozitive asupra performantei intregului portofoliu.


Performanta financiara

Rezultatul net inregistrat la 30 iunie 2018 este de 72 mil lei, compus din profitul net (54 mil. lei) si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat (18 mil. lei) - conform tratamentului contabil impus de aplicarea IFRS 9. Pofitul net prevazut in BVC 2018 a fost realizat in proportie de 104%.

Investitiile in valori mobiliare au fost de 103 mil lei, reprezentand 86% din tinta stabilita pentru anul 2018.

 

 

Costel Ceocea
Presedinte CA

 

...Detalii...