Stimati actionari,


va prezentam rezultatele inregistrate de catre SIF MOLDOVA la sfarsitul T3 2018 si obiectivele perioadei urmatoare, in acord cu “Programul de activitate 2018” si “Strategia si politica de investitii a SIF MOLDOVA” aprobate in Adunarile Generale ale Actionarilor.

 

Structura portofoliului

Portofoliul de actiuni cotate (CORE) detine ponderea principala, de 73,4% in valoarea totala a activelor administrate, in timp ce ponderea actiunilor necotate a fost de 8,4%, pe fondul reorientarii politicii investitionale. S-au mentinut sectoarele financiar si energetic, 41,7% respectiv 18,3%, raportat la valoarea totala a activelor, ca sectoare principale in structura portofoliului. A continuat procesul de restructurare a portofoliului SELL, reducandu-se numarul de participatii cu 9 fata de T3 2017, prin vanzarea integrala a participatiilor. In paralel a fost înregistrata o crestere a ponderii detinerilor per emitent, in special pe portofoliul CORE, cu efecte pozitive asupra performantei intregului portofoliu.


Performanta financiara

Profitul net inregistrat in Contul de Profit sau Pierdere la 30 septembrie 2018 este de 62 mil. lei. Castigul net din vanzarea activelor reflectat in Rezultatul Reportat este de 16 mil. lei - conform tratamentului contabil impus de aplicarea IFRS 9. Pofitul net prevazut in BVC 2018 a fost realizat in proportie de 122%.

Investitiile in valori mobiliare au fost de 107 mil lei, reprezentand 89% din tinta stabilita pentru anul 2018.

 

 

Costel Ceocea
Presedinte CA

 

...Detalii...