INTREBARI FRECVENTE AGAE, AGAO 5/6 APRILIE 2012


[28.02.2012]  Corespondenta cu actionarul Gheldiu Ionut Marian

Intrebare

Urmare luarii la cunostinta a comunicatului 1701 din 23.02.2012, emis de catre SIF Moldova Bacau, va transmit urmatoarele:

 1. Intrucat dreptul de a intra in posesia dividendelor pentru anul 2008 (si care s-au distribuit in 2009) incepea la data de 15.07.2009 si expira pe 25.10.2009 (nu la tinerea AGA din 2009, pentru ca nu se distribuia la acel moment), nu aveti dreptul sa propuneti pe ordinea de zi a AGAO din 5/6.04.2012 , "prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3(trei) ani de la data tinerii AGA din 2009" .

Prin urmare va solicit retragerea de pe ordinea de zi AGAO din 5/6.04.2012 a punctului 10. Neindeplinirea acestei cerinte cat mai curand ma va determina sa ma plang CNVM, altor autoritati ale statului cat si in mass-media.

 1. Referitor la afirmatiile prin care sustineti ca ati asigurat "stabilirea unor modalitati de plata care sa asigure un grad cat mai ridicat de achitare" a dividendelor, aceasta nu se sustine.

Dividendele cumulate cuvenite din anii 2008,2009,2010 , pentru 200 de actiuni, in cazul meu, este echivalenta sumei pentru 500 de actiuni corespunzatoare dividendului anului 2010, care au fost distribuite prin Posta Romana.
Am fost la Posta Romana de 3(trei) ori (in anul 2011) pana la data expirarii platii dividendelor pentru 2010 si nu am figurat pe lista beneficiarilor.

Raspuns

Referitor la scrisoarea dvs. din 27.02.2012 avand ca obiect nemultumiri referitoare la modul de distribuire a dividendelor, va comunicam urmatoarele:

 1. AGOA de bilant din 2009 in care s-au aprobat situatiile financiare ale anului 2008 si s-a stabilit dividendul pe actiune aferent exercitiului financiar 2008, a avut loc in data de 25.04.2009.

In cadrul AGOA din 25.04.2009 a fost adoptata hotararea nr. 5 prin care s-a stabilit valoarea dividendului pe actiune. Conform numarului de actiuni detinut de dvs. ar fi trebuit sa incasati urmatoarea suma:

200 actiuni x 0,045 lei dividend brut/actiune = 9,00 lei dividend brut.
Din suma de 9 lei dividend brut se retine cu titlu de impozit (16%) suma de 1,00 lei si rezulta un dividend net total de 8,00 lei.

Suma reprezentand dividendele stabilite in 2009 putea fi solicitata de dvs. printr-o simpla cerere adresata societatii noastre, plata urmand a fi efectuata direct catre dvs. prin casieria SIF de la sediul central sau de la sediul reprezentantei Bucuresti.

 1. Prin hotararea nr. 6 (din aceeasi AGOA) s-a aprobat si modalitatea de plata a dividendului. Conform detinerii dvs. (200 actiuni) regula stabilita prin hotarare de catre AGOA din 25.04.2009 a fost ca plata dividendelor aferente actionarilor care detin sub 500 actiuni se face numai prin casieria societatii la cererea actionarilor.

Decizia are in vedere necesitatea protectiei drepturilor actionarilor detinand un numar mic de actiuni care, in cazul efectuarii platii prin intermediari  (ex:Banca; Posta Romana; etc) , presupun costuri cu comisioane de plata ce ar putea ajunge sa fie superioare valorii nominale a dividendului net cuvenit.

Pentru a vi se efectua plata dividendelor cuvenite este necesara o simpla cerere scrisa din partea dvs., insotita de copia unui act de identitate, prin care sa solicitati efectuarea platii dividendelor precum si modalitatea de plata pe care o doriti (plata prin virament bancar - este necesar sa ne transmiteti si o certificare de cont sau un extras de cont de la banca la care aveti deschis contul si unde solicitati sa fie efectuata plata.; plata prin mandat postal; plata prin casieria societatii).

Ca orice actionar diligent, consideram ca interesul dvs. este sa incasati aceste dividende aferente anilor aflati in plata (2009/2010/2011) pana la momentul prescrierii lor, motiv pentru care va rugam sa procedati conform alineatului anterior.

Pentru orice alte informatii legate de plata dividendelor, va rugam sa accesati informatiile de pe web-site-ul SIF www.sifm.ro
 

 1. In ceea ce priveste modul de calcul al termenului de prescriptie aferent dividendelor va comunicam urmatoarele:
  1. In conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. a) si art. 67 din Legea nr. 31/1990 republicata cu ultimele modificari si completari, dreptul la dividend se stabileste prin hotararea AGOA.
  2. Din momentul adoptarii hotararii AGOA de stabilire a dividendului, acesta devine un drept de creanta al actionarului asupra societatii. Acest drept s-a nascut la momentul adoptarii hotararii de catre AGOA.
  3. Ca orice drept de creanta si dreptul la dividende este supus prescriptiei extinctive de 3 ani de la momentul nasterii sale.
  4. Termenul de prescriptie al dreptului actionarului de a incasa dividendul aferent exercitiului financiar 2008 stabilit prin AGOA din 25.04.2009 este 25.04.2012 (25.04.2009 – 25.04.2012).
  5. Toti actionarii care vor solicita plata dividendului aferent anului 2009 pana la data de 25.04.2012 sunt in drept de a solicita si de a primi acest dividend. Dupa aceasta data, plata dividendelor pentru care s-a implinit termenul de prescriptie poate fi efectuata numai in baza unei noi hotarari AGOA.
 1. Referitor la solicitarea de retragere a punctului de pe ordinea de zi a AGOA, consiliul de administratie nu mai poate efectua acest lucru dupa publicarea convocatorului. Cu toate acestea, decizia referitoare la adoptarea unei hotarari la respectivul punct al ordinii de zi este in continuare deschisa si apartine in exclusivitate actionarilor printre care va numarati si dvs. Ca urmare, va invitam sa participati si sa votati la AGOA din 05/06.04.2012 avand astfel posibilitatea de a influenta in mod direct hotararea ce va fi adoptata de catre AGOA 2012.

 

Precizam ca, SIF Moldova S.A. este deschisa la orice sugestie din partea actionarilor si actioneaza permanent in scopul implementarii tuturor masurilor necesare pentru a asigura un raspuns optim la dorintele si nevoiele tuturor investitorilor, respectand in acelasi timp prevederile legale precum si hotararile AGA.


 

20.02.2012


Referitor la intrebarile unor  actionari privind posibilitatea de subscriere in cadrul majorarii capitalului social, facem urmatoarele precizari:
Caracteristicile ofertei publice de majorare a capitalului social, ce se propune a fi implementata in doua etape, sunt :

 

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 27 aprilie vor putea subscrie (cumpara) 2 actiuni la pretul de 0,11 lei/actiune pentru o actiune (drept de preferinta) detinuta.

Extras comunicat SIF Moldova din 14.02.2012


07.02.2012

Raspuns trimis catre “Evenimentul Zilei”, dlui redactor Alexandru Boariu,  privind tema “dividendelor prescrise” :

La intrebarile dumneavoastra pe acceasi tema v-am oferit raspunsuri detaliate in anii precedenti (2009-2011), cu invocarea cadrului legal aplicabil.
In acelasi timp am informat si actionarii in cadrul adunarilor generale precum si prin postare pe site (www.sim.ro/intrebari frecvente)  asupra aspectelor ridicate de dumneavoastra.
Subliniem deasemeni faptul ca actionarii au aprobat prin hotarari ale adunarilor generale ordinare prescrierea dreptului la dividende.

Am vrea sa va aducem la cunostinta ca, in aplicarea principiilor guvernantei corporative, asa cum sunt ele stipulate in “REGULAMENTUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL SIF MOLDOVA S.A“,  SIF MOLDOVA ofera actionarilor sai o strategie coerenta si consecventa  in ceea ce priveste dreptul la “dividend”.

Aceasta strategie cuprinde aspecte referitoare la :

Din punct de vedere contabil, sumele reprezentand “dividendele prescrise” se inregistreaza la “alte venituri” si se regasesc in profitul exercitiului financiar urmator.

“in absenta unor circumstante extraordinare de piata, SIF Moldova va asiguraactionarilor un randament al dividendului de minim 5%, raportat la pretul de piata al actiuniiSIF2, in conditiile in care pretul evolueaza pana la un nivel de 2 lei/actiune. Peste acest nivel,randamentul dividendului va fi de cel putin 3%. Referinta de calcul este pretul mediu alactiunii SIF2 pe ultimele 90 sedinte de tranzactionare din anul pentru care se calculeazadividendul.”

Propunerea facuta actionarilor SIF Moldova la punctul 10 de pe ordinea de zi a AGAO din 05/06.04.2012
Aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 (trei) ani de la data tinerii adunarii generale a actionarilor din anul 2009 in suma de ....... lei  ( la 31.12.2011 suma este de 5.006.457,65 lei) si inregistrarea acestora la “alte venituri”.are ca temei legal faptul ca dreptul la solicitarea dividendelor, ca drept de creanta,  este un drept prescriptibil si se incadreaza in termenul general prevazut de codul civil, de 3 ani.

In asigurarea dreptului actionarilor la informatii complete si certe,  toate aceste date sunt puse  la dispozitia actionarilor si premergator desfasurarii adunarilor generale anuale care au inscrise pe ordinea de zi aspecte privind dividendul (stabilirea marimii, termenele si modalitatile de plata, suma propusa a fi prescrisa) pe pagina de web a societatii, in cadrul modulului intrebari frecvente. (www.sifm.ro/intrebari frecvente).

Anexam si materialul corespunzator punctului nr.10 de pe ordinea de zi a AGAO din 05/06.04.2012 “Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la “alte  venituri” care contine motivarea acestei propunericare cuprinde motivarea propunerii Consiliului de Administratie.

Pentru clarificarea situatiilor individuale ale actionarilor care s-au adresat “Evenimentului zilei”, va rugam sa le comunicati urmatoarele date de contact ale  SIF Moldova - actionariat@sifm.ro; tel. 0372363333 (4). Aspectele pe care le avem in vedere se refera la verificarea inscrierii corecte in registrul actionarilor a proprietarului actiunilor si a domiciliului, cu precizarea ca  actualizarea datelor din registrul actionarilor se efectueaza la cerere, de catre S.C. “Depozitarul Central” S.A.