INTREBARI FRECVENTE 2015


[05.01.2015]  Detalii suplimentare cu privire la procedura prin care CA include o propunere pe ordinea de zi a AGA

 

Intrebare:
Va rog sa ma ajutati cu procedura prin care, alaturi de mai multi actionari, putem transmite catre Consiliul de Administratie o serie de propuneri pentru a fi incluse in ordinea de zi pentru dezbatere in AGA.
Voi avea nevoie si de procedura agreata de CA pentru mandatare/reprezentare (o parte dintre actionari pe care ii voi reprezenta au domiciliul atat in tara cat si in afara tarii iar adunarea lor in acelasi timp nu este posibila din motive logistice).

Avand in vedere timpul relativ scurt pana la AGA va rog sa ma ajutati cu un raspuns urgent la cele doua solicitari.

 

Raspuns:

Corespondenta e-mail transmisa de dumneavoastra s-a inregistrat la SIF Moldova cu nr. 03/05.01.2015.

 

SIF Moldova publica odata cu fiecare convocator al unei Adunari Generale modalitatile si procedurile prin care actionarii pot sa-si manifeste drepturile in conformitate cu reglementarile aplicabile.
Publicarea se face in presa, in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in Buletinul ASF si pe site-ul SIF Moldova (www.sifm.ro) unde pot fi consultate oricand.

 

Asa cum s-a publicat in Comunicatul de presa din 18.12.2014, Consiliul de Administratie al SIF Moldova (sedinta din 17.12.2014), in baza Deciziei ASF 1979/10.12.2014, a adoptat decizia privind convocarea AGA in termenul si in conformitate cu dispozitiile ASF (www.sifm.ro , modul Raportari curente). In Convocatorul care va fi publicat in curand, veti regasi conditiile de participare si toate informatiile solicitate de dumneavoastra.

 

Va sugeram ca pana la aparitia convocatorului sa va completati documentarea accesand site-ul SIF Moldova, modulele: Despre noi/Act Constitutiv, Raportari curente si Actionariat / AGA.

 

Cu consideratie,

 

Catalin Nicolaescu,
Sef Serviciu Conformitate & Guvernanta Corporativa
SIF MOLDOVA SA


[14.01.2015]  Calculul CASS cu penalitati datorat de actionarii cu unice venituri cuvenite din dividende

 

Intrebare:
Desi singura sursa de venit cu care figurez la ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) sunt dividendele incasate (de incasat) de la SIF-uri pentru un numar foarte mic de actiuni, si corespunzator sumele cuvenite sunt sunt sub 10 lei in total, am primit de la CNAS (Casa Nationla de Asigurari de Sanatate) decizie de impunere cu o valoare semnificativa compusa din contributie plus suma accesoriu (majorari si penalitati de intarziere) in valoare de 530 lei.

 

Raspuns:

In structura de actionariat a SIF-urilor exista o categorie foarte numeroasa de actionari care au devenit actionari ai acestor entitati in virtutea Legii 133/1996 (pentru transformarea Fondurilor Proprietatii Private în societati de investitii financiare) prin care cetatenii care au participat cu unul sau mai multe certificate de proprietate la procesele de privatizare initiate si concretizate în temeiul Legii 55/1995 si OUG nr. 54/1998 au primit actiuni la cele 5 Societati de Investitii Financiare.

Legea 133/1996, Art. 4
(1) Cetatenii care au primit personal certificate de proprietate, în temeiul Legii 58/1991 si care au participat cu unul sau mai multe astfel de certificate de proprietate la procesele de privatizare initiate si concretizate în emeiul Legii 55/1995 sunt indreptatiti sa primeasca, cu titlul de dividende, sub forma de actiuni, cota-parte din veniturile cuvenite Fondurilor Proprietatii Private pîna la 31 martie 1996, rezultate din dividendele încasate sau de încasat de la societatile comerciale arondate, inclusiv cele rezultate din utilizarea acestor dividende, precum si cele rezultate din vinzarile de actiuni din cota aferenta fondurilor.

In fiecare an in care Adunarea Generala a Actionarilor repartizeaza dividende din profit, SIF-urile calculeaza, retin la sursa si vireaza catre ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) impozitul pe dividendele, intocmesc si transmit catre ANAF Declaratia 205 (“Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiarii de venit”) care cuprinzande si aceste venituri impozitate.

 

Obligatiile fiscale ale detinatorilor de actiuni SIF, conform art. 257 alin (2), lit (f) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, “contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste in cota de 6,5% care se aplica asupra .. la veniturile din dividende .. numai in cazul in care nu se realizeaza alte venituri … dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut, pe tara, lunar”.

 

Drept urmare, figurand cu „alte venituri”, acestor actionari (care nu au alte surse de venit) le sunt calculate CASS (contributie asigurari sociale de sanatate) cu accesorii (majorari si penalitati) la nivelul salariului minim pe economie (750 – 800 lei), in realitate, „veniturile” lor din dividende fiind sub 10 lei.

 

O parte din aceste persoane cu detineri foarte mici de actiuni iau la cunostinta de aceasta situatie cu ocazia primirii Deciziilor de impunere din oficiu expediate de CNAS (Casa Nationla de Asigurari de Sanatate), persoanele care nu ralizeaza venituri, categoria reprezentativa fiind actionarii care lucreaza in afara tarii, pensionarii, persoane asistate social sau realizeaza sub venitul minim garantat, etc.

 

Facem amintire ca in MO al Romaniei partea a IV-a este publicata Decizia Curtii Constitutionale nr nr. 335/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. b) si e) si a dispozitiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, „in masura in care se interpreteaza ca valoarea contributiei minime la fondul de asigurari sociale de sanatate, datorata de persoanele care realizeaza venituri din ...... dividende si dobanzi, ........ care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mica decat cuantumul unui salariu de baza minim brut pe tara, lunar.

 

SIF Moldova a inaintat MFP solicitari repetate privind rezolvarea acestei situatii generate de aplicarea nediferentiata a legislatiei in domeniul fiscal, inclusiv de neaplicare/ neimplementare a Deciziei Curtii Constitutionale nr 335/10.03.2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin (3) lit b) si e) si a dispozitiilor art. 257 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, si a propus (3259/19.05.2014) modificarea si rescriere a Codului Fiscal, in acest sens.


[02.02.2015]  Pozitia SIF Moldova in raport cu initiativa unui actionar privind politica de dividend 2014

 

Raspuns:

“Apreciem ca demersul domnului Traian Rotaru, actionar SIF Moldova, privind consultarea actionarilor, se circumscrie interesului comun al managementului SIF Moldova privind adoptarea unei politici predictibile in ceea ce priveste strategia investitionala multianuala (aprobata in AGAO 2013 pentru mandatul “2013-2017” ) si politica de dividend (“Declaratia de politici investitionale 2011-2013, respectiv 2014 - 2018”).

Este binevenita orice opinie din partea oricarui actionar in procesul de consultare publica cu privire la directiile de dezvoltarea a activitatii. In acest sens, transparenta in comunicarea cu actionarii, instituita prin adoptarea propriului Codului de guvernanta corporativa (AGA din 2013), s-a concretizat prin informarea completa a investitorilor cu privire la performanta SIF Moldova si a actiunii SIF2.

La aceasta data nu putem face comentarii cu privire la politica de dividend pentru anul 2014, managementul SIF Moldova neadoptand inca o decizie cu privire la aceasta problema. Precizam ca suntem in proces de finalizare a situatiilor financiare, de auditare a acestora de catre “Deloitte” (auditor independent) si de evaluare a opiniilor investitorilor cu privire la strategia ce urmeaza a fi supusa dezbaterii si aprobarii in adunarea generala din aprilie a.c.. Nu suntem deci in masura ca, in aceasta etapa, sa facem alte comentarii decat cele ce deriva din obligatiile de informare a pietei cu privire la orice decizie legata de pregatirea adunarilor generale ale actionarilor.”

 

SIF Moldova SA
Serviciul Conformitate & Guvernanta Corporativa