INTREBARI FRECVENTE 2011


[17.08.2011] Nechita Ovidiu

Raspuns: Stimate actionar, legat de interpelarile dumneavoastra din cadrul sedintelor AGOA recente, va informam ca aspectele ridicate au facut obiectul unor verificari interne aprofundate, in urma carora concluziile rezultate au fost facute publice prin comunicatul din data de 17.08.2011.


[17.08.2011] Catalin Ciocan

Buna ziua,
1) Am inteles ca unii actionari au acuzat administratori ai SIF Moldova, in cadrul AGA, despre un posibil conflict de interese, acest subiect facand obiectul inclusiv al unui raport catre CNVM. Despre ce conflict de interese este vorba si de ce acest conflict de interese nu a
fost adus la cunostinta pietei?
2) Totodata, am inteles ca o casa de avocatura s-a oferit sa asigure asistenta juridica pentru a se evita convocarea unei AGA la solicitarea grupului de actionari care au cerut acest lucru pentru a discuta despre listarea BCR. Despre ce casa de avocatura este vorba si care au fost
argumentele oferite? Cand va convoca SIF Moldova o AGA pentru a discuta solicitarile grupului de actionari?


[28.07.2011] Raspuns catre D-l Tudor Dumitru la solicitarea exprimata in cadrul AGOA din 22.04.2011

Referitor la relatia fostului presedinte Turtoescu cu SIF Moldova mi se pare ca a avut o relatie ilegala "si doresc sa  se consemneze si sa se verifice pentru perioada aceea  daca dansul a obtinut  niste foloase necuvenite de la societate pe baza unui contract de consultanta incheiat ilegal si de catre persoane care nu reprezentau societatea in acel moment."

Raspuns: In urma verificarilor efectuate de catre compartimentele de specialitate ale SIF Moldova, s-a concluzionat ca nu sunt elemente elemente suplimentare de raportare fata de cele efectuate.


[19.04.2011] Turtoescu Sorin Mihail

Intrebare 1: Prezentarea detaliilor care au fost solicitate nu ar devoala strategiile dumneavoastra investitionale , investirea / dezinvestirea in Fondul Proprietatea / BRD fiind publice atat prin comunicatele date cat si prin compararea detinerilor la sfarsit de an cu cele de la inceput de an (sau comentariile din presa de specialitate) , ceea ce lipseste fiind preturile medii obtinute pentru acesti emitenti , date care nu ar devoala strategiile ci ar fi un criteriu pentru aprecierea profesionalismului managementului si pe cale de consecinta stabilirea unui nivel echitabil de retribuire a administratorilor si a fiecarui conducator efectiv.

Raspuns: Conform Regulamentului CNVM nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

“Art. 13 (2) Dreptul de a pune întrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru întrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-raspuns”,consideram ca ne-am indeplinit in mod operativ obligatiile legale de informare a actionarilor, inclusiv prin postarea pe web-site-ul societatii.

Intrebare 2: Referitor la aspectul legat de respectarea obligatiilor decurgand din Legea 297/2004, art. 226, se refera la articolul 226 in integralitatea lui, adica inclusiv aliniatul (4) ?

Raspuns: Privitor la aspectul legat de respectarea obligatiilor decurgand din art. 226 alin. (4) al Legii nr. 297/2004 precizam ca SIF Moldova S.A. si-a respectat obligatiile legale in sensul ca a comunicat pietei semnarea “Acordului de amanare a listarii BCR”. Dupa efectuarea informarii legale a actionarilor, aceasta informatie fiind publica, nu mai este supusa regimului prevazut de textul legal invocat de dvs.

Operatiunile de tranzactionare cu actiuni BRD si Fondul Proprietatea au fost operatiuni distincte, successive, in contexte diferite ale evolutiei pretului celor doi emitenti in piata. Initierea unor operatiuni de investire/dezinvestire s-a efectuat cu respectarea stricta a limitelor de competenta si a celor de prudentialitate.

Raportul Consiliului de Administratie cuprinde informatii de sinteza privind activitatea desfasurata pe intregul an 2010 iar informatii complete privind volumul si valoarea tranzactiilor cu actiuni BRD si Fondul Proprietatea se regasesc in raportarile curente si periodice efectuate de SIF Moldova in anul 2010.

In cazul in care doriti informatii suplimentare sau apreciati ca unele aspecte necesita clarificari, va invitam sa participati la lucrarile adunarilor generale din 21/22.04.2011.

Control intern

Serviciu juridic

Serviciul dezvoltare corporativa si relatii institutionale


[19.04.2011] Turtoescu Sorin Mihail

Catre Consiliul de Administratie

Doamnelor, Domnilor

Consultand site-ul SIF Mldova, sectiunea Actionariat - INSTRUCTIUNEA CNMV 1/2007 - LIMITARI VOT AGA - nu exista decat titlul : Detineri de mai mult de 1% din capitalul social al SIF MOLDOVA la AGA din 21/22.04.2011. Oricat ati dori dvs. (si eu alaturi de dvs.) sa aveti cat mai multe actiuni cu drept de vot in AGEA, aceasta nu trebuie sa se intample prin eludarea legii. Nu cred ca grupurile de actionari pe care i-ati afisat la aceasta rubrica pt. 2010 si-au redus detinerile, ba mai mult, avand in vedere rapoartele din piata, exista un grup (bancar) care si-a marit detinerile la SIF Moldova, grup care in trecut a fost calificat ca actionand concertat la alt sif. Va rog sa analizati aceasta situatie, pt. ca cel putin din punct de vedere al drepturilor de vot situatia sa fie legala.

Actionar SIF Moldova,

Turtoescu Sorin Mihail,

Raspuns:

Limitarea dreptului de vot se insereaza in site dupa confirmarea de catre Depozitarul Central a operarii limitarilor in registrul actionarilor, lucru care determina trecerea unui interval de timp de la momentul comunicarii catre BVB a limitarilor de vot si momentul inserarii in site-ul SIF Moldova a datelor privind limitarea (numar actiuni cu drept de vot, numar actiuni fara drept de vot, etc).

SIF Moldova si-a indeplinit obligatiile de raportare privind limitarile de drept de vot prin publicare in site-ul BVB in data de 19.04.2011, in ziarul Bursa din 20.04.2011, transmis CNVM cu adresa 30220/19.04.2011, conform hotararii Consiliului de Administratie din 19.04.2011. Confirmarea operarii de mentiuni in registrul actionarilor a fost transmis de Depozitarul Central in 20.04.2011.

In ceea ce priveste existenta unui grup calificat ca actionand concertat la un alt SIF, va informam urmatoarele:

- Calificarea la care faceti referire s-a facut in baza unei argumentatii a carei actualitate nu o putem verifica la acest moment.

- Exista in schimb, declaratii actuale, autentice, de neconcertare din partea celor care au fost prezumati anterior in raport cu alt SIF.

- Exista Decizii ale CNVM de exceptare de la prezumtia de concertare (Decizia CNVM 962/2007).

Declaratiile de neconcertare primite au fost raportate CNVM si postate in site-ul SIF Moldova, conform Instructiunii CNVM 1/2007.

In momentul in care vom avea argumentele necesare pentru concertare, le vom da curs, ca de fiecare data cand a fost cazul, cu indeplinirea tuturor obligatiilor de transparenta.

Comisia


[02.05.2011] Turtoescu Sorin Mihail

Doamnule Presedinte,

Numitul TURTOESCU SORIN MIHAIL, domiciliat in ….., CNP …, in calitate de actionar la SIF Moldova, va rog sa-mi transmiteti la adresa susmentionata (sorin.turtoescu@gmail.com) o copie pe suport hartie a procesului verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2011 si o copie pe suport optic a inregistrarii audio-video a aceleiasi adunari generale. Va multumesc.

Raspuns(1)-05.05.2011:

Buna ziua , Va confirm primirea corespondentei dv ; am sa o redirectionez catre serviciile "Control intern", "Juridic" si "Secretariat tehnic CA/AGA". Referitor la solicitarile dumneavoastra adresate CA al SIF Moldova premergator adunarilor generale va informez ca, in completerea raspunsurilor comunicate in scris, in cadrul adunarii generale din 22.04.2011 au fost facute mai multe referiri la intrebarile dv, apreciind ca ne-am indeplinit obligatiile institutionale. Ne pare rau ca nu ati dat curs invitatiei noastre de a participa la lucrarile adunarii generale putand astfel sa clarificam toate aspectele solicitarilor dumneavoastra in cadrul organizat oferit de AGOA .

Cu stima si urari de sanatate , Costel Ceocea - Presedinte SIF Moldova

[18.05.2011] Turtoescu Sorin Mihail

Doamnule Presedinte,

Numitul TURTOESCU SORIN MIHAIL, domiciliat in …….CNP …., in calitate de actionar la SIF Moldova, revin la email-ul meu din data de 02.05.2011 si prin care va rugam sa-mi transmiteti la adresa susmentionata o copie pe suport hartie a procesului verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2011 si o copie pe suport optic a inregistrarii audio-video a aceleiasi adunari generale. Va multumesc.

Raspuns(2)-18.05.2011:

Buna ziua, Stimate domnule Sorin Turtoescu, Asa cum am comunicat si in corespondenta precedenta, solicitarea dumneavoastra ( ca de altefel si cele adresate premergator adunarilor generale !) a fost inregistrata si redirectionata compartimentelor specizilate (a caror responsabilitati de supraveghere si conformitate le cunoasteti foarte bine) care au si obligatia institutionala de a gestiona in termenele reglementate cererile dumneavoastra .

In raspunsurile adresate premergator adunarilor generale v-am adresat invitatia de a participa la lucrarile acestora ( in mai multe randuri ! ) tocmai pentru a putea clarifica toate aspectele interpretative invocate de catre dumneavoastra (informatiile solicitate se regaseau in continutul materialelor iar unele, prin modalitatea interpretativa solicitata excedeau obligatiilor institutionale de raportare curenta si periodica , al cadrului specific analizelor tehnice si fundamentale care au stat la baza tuturor decizii investitionale ale managementului SIF Moldova ).

Ne pare rau ca nu ati dat curs invitatiei noastre pentru a putea sa beneficiem de opiniile , recomandarile si solicitarile dumneavoastre care ar fi pututfi adresate actionarilor ( unii dintre ei si specialisti implicati in fundamentarea actului decizional la SIF Moldova , supravegherea acestuia , dar si analisti/specialisti de prestigiu din piata de capital , .... ) in sensul incercarii noastre sincere de a intelege poate mai bine suportul teoretic si practic al formalizarii unor informatii , solicitate de dumneavoastra intr-o forma, alta decat cerintele de raportare legale ale reglementarilor CNVM, BVB , principiilor de guvernanta corporativa.

Pentru ca toate documentele corespunzatoare pregatirii si organizarii adunarilor generale ale SIF Moldova , ale elaborarii materialelor corespunzatoare fiecarei punct al ordinii de zi au si caracteristica respectarii obligatiilor de conformitate aplicabile dar si a continuitatii (asigurarea posibilitatilor de comparabilitate pentru exercitii financiare succesive dar mai ales al respectarii conformitatii asa cum s-a facut in toate mandatele CA precedente si in care ati contribuit nemijlocit la elaborarea si coordonarea indeplinirii tuturor obligatiilor de conformitate si “forma”, etc ..... ) ma consider indreptatit sa-mi mentin regretul ca ati refuzat participarea la lucrarile adunarilor generale precum si a altor activitati specifice la care experienta dumneavoastra ar fi putut fi sigur valorificata in interesul managementului si nu in ultimul rand al actionariatului.

Cu respect, Costel Ceocea - Presedinte

Raspuns(3)-02.06.2011:Document scanat


[14.04.2011]

Articol presa : Si in acest an, SIF Moldova le confisca micilor actionari peste un milion de euro - (Jurnalul National 07.04.2011)

Raspuns :

In materialul de la punctul de pe ordinea de zi AGA “ Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la “alte venituri”, propunerea este fundamentata pe urmatoarele considerente :

- Adunarile Generale ale Actionarilor SIF Moldova SA au adoptat hotarari cu privire la prescriptia dividendelor incepand cu anul 2001, in baza cadrului legal aplicabil pentru astfel de situatii. Dreptul la dividend ca drept de creanta este supus reglementarilor generale aplicabile prescriptiei extinctive. Hotararile AGOA adoptate si publicate in Monitorul Oficial nu au fost contestate, SIF Moldova SA indeplinindu-si toate obligatiile de comunicare catre actionari si institutii ale pietei de capital, acestea regasindu-se pentru consultare atat pe site-ul propriu cat si pe cele ale CNVM, BVB si intermediarilor de servicii financiare. In continutul acestor hotarari facute publice, gasiti toate datele legate de modul de informare si indeplinire a obligatiilor de a pune la dispozitia actionarilor dividendele cuvenite, modalitatile si cuantumul platilor efective pentru fiecare exercitiu financiar. De retinut ca SIF Moldova SA are cel mai ridicat procent de distributie a dividendului in numerar, comparativ cu celelalte societati de investitii financiare;    

- sumele prescrise sunt stipulate in fiecare hotarare AGOA;      

- procentul de nedistribuire anuala este nesemnificativ valoric si provine din categoria actionarilor cu detineri reziduale si a celor care nu si-au actualizat datele de identificare si documentele de succesiune. Precizam ca sumele cuvenite se cumuleaza in fiecare an cu cele restante si se platesc numai beneficiarului real care poate fi identificat conform reglementarilor legale;    

- sumele prescrise nu au fost utilizate, acestea putand fi folosite numai cu aprobarea AGOA, in conditiile respectarii reglementarilor legale incidente; Subliniem faptul ca pe parcursul celor 3 ani de plata a dividendelor anului 2007, anii 2008, 2009, 2010, acestea au fost platite in proportie de 82.69% (situatie la 31.12.2011).


[31.03.2011]

Intrebare: Cum se poate intra in posesia dividendelor neincasate ?

Raspuns: pentru a verifica situatia detinerilor personale si a platii de dividende, actionarii trebuie sa ne transmita elemente de identificare (cod numeric personal, nume, prenume).

In ultimii doi ani, conform hotararilor AGA, dividendele au fost puse la dispozitie in perioadele: - 10.08-15.12.2009 prin serviciile BRD-GSG (dividende 2008), - 01.09-31.10.2010 la ghiseele postale din intreaga tara prin serviciile Depozitarului Central (dividende 2009). Modalitatile si perioadele de plata au fost comunicate actionarilor prin publicare in presa si pe site-ul SIF Moldova: www.sifm.ro . Conform proiectelor de hotarari AGA 2011, actionarilor li se vor pune la dispozitie dividendele neincasate 2008 si 2009 impreuna cu dividendul 2010 in perioada 01.09-31.10.2011.

[29.03.2011]

Recomandare:

Referitor la recomandarea de reformulare a unor articole din Proiectul de Act Constitutiv, si anume : art.3(9)- mentinerea prevederilor din forma initiala cu mentionarea faptului ca pragul detinerii din capitalul social al SIF Moldova va fi stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare; art.5 (c)- inlocuirea sintagmei “cu votul cerut la adunarile extraordinare” cu o expresie similara pentru intelegere mai facila; art.11(1)- completare cu reglementari emise de autoritatea competenta; mentiune generala privind mentinerea in continutul documentului a denumirii autoritatii competente.

Raspuns:

Am analizat recomandarile primite, apreciem ca acestea cuprind formulari posibil mai clare, dar, in acelasi timp, ca nu conduc la modificari de fond ale continutului articolelor mentionate; acest considerent, precum si incadrarea in dispozitiile legale privind etapele de organizare ale AGA, ne impun pastrarea formei propuse.


[28.03.2011]

 

Intrebare: solicitare pentru detalierea unor aspecte din materialele puse la dispozitia AGOA si AGEA privind activitatea investitionala derulata in 2010, pregatirea profesionala a administratorilor, remuneratiile organelor de conducere, posibilitatile de valorificare a actiunilor detinute de SIF Moldova la BCR.

 

Raspuns (1) Multumim pentru solicitudinea manifestata in raport cu mesajul nostru adresat actionarilor. Pana la analizarea si solutionarea punctuala a cererii adresate, recomandam  accesarea site-ului www.sifm.ro, sectiunile Comunicate si Raportari, complementar informatiilor puse la dispozitie prin continutul materialelor corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi a celor doua AGA,  care poate oferi toate informatiile institutionale in raport cu intreaga activitate a SIF Moldova precum si a obligatiilor legislatiei aplicabile, a principiilor corporatiste privind continutul raportarilor curente/obligatorii.

Raspuns (2) Va multumim pentru interesul manifestat fata de activitatea si proiectele noastre reflectate in materialele puse la dispozitia actionarilor, in pregatirea adunarilor generale din 21/22.04.2011.

      Subliniem inca odata ca, atat in structura cat si in continut, materialele respecta riguros reglementarile in vigoare.Toate informatiile solicitate de dumneavoastra se regasesc in rapoartele/comunicatele noastre publicate pe site-ul societatii precum si in continutul materialelor corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

      Apreciem ca elaborarea materialelor intr-o forma ce excede obligatiilor de raportare ar crea confuzii in randul actionariatului nostru.

      Va asiguram, in acelasi timp, ca sugestiile dumneavoastra fac obiectul analizei compartimentelor specializate ale SIF Moldova in cadrul procedurat al adoptarii alternativelor decizionale.

      Va asiguram ca, potrivit Declaratiilor de conformitate asumate de managementul SIF Moldova in acest mandat, nici una din deciziile investitionale nu au incalcat normele prudentiale aplicabile precum si politica investitionala stabilita de consiliul de administratie.

        A.1.  Referitor la detaliile solicitate privind coordonatele unor operatiuni punctuale (BRD, Fondul Prorpietatea), va informam ca abordarea noastra mentine un echilibru intre informarea prompta a actionarilor si necesitatea obiectiva de a nu devoala, in detaliu, strategiile noastre investitionale, intr-un mediu puternic concurential. In mod concret, actionarii pot gasi informatii detaliate privind detinerile si evolutia acestora in situatia detaliata a activelor care insoteste rapoartele periodice (trimestriale, semestriale, anuale).

    Pe de alta parte, pentru a crea un mediu concurential echitabil pentru toate OPC-urile, operatorul de piata (BVB) a revizuit obligatiile de raportare ale acestora (inclusiv ale SIF) renuntand la obligativitatea raportarii tranzactiilor de peste 500.000 USD, a situatiei activelor si datoriilor saptamanale si a situatiei lunare detaliate a activelor.

        A.2. Necesitatea pregatirii profesionale continue a salariatilor si administratorilor deriva atat din cresterea complexitatii operatiunilor, instrumentelor realizatesau prezente pe piata de capital, cat si din indeplinirea unor obligatii legale impuse de Regulamentul CNVM nr. 12/2010, Codul muncii si Codul de guvernanta corporativa adoptat de SIF Moldova. In anul 2010, sumele alocate pentru pregatirea profesionala a administratorilor reprezinta 14,9% din totalul sumelor alocate pentru aceasta destinatie. 

        A.3. Informatiile privind cheltuielile efectuate de SIF Moldova in anul 2010 cu remunerarea administratorilor si a directorilor cu contract de management (director general si director general adjunct) sunt prezentate in nota 8 la situatiile financiare anuale intocmite la data de 31 decembrie 2010.

       A.4.Toate elementele necesare determinarii cheltuielilor cu administratorii si directorii ce au incheiat contracte de management, pe care SIF Moldova le prognozeaza pentru anul 2011, se regasesc in nota 8 la situatiile financiare anuale intocmite la data de 31 decembrie 2010 coroborate cu informatiile prezentate in mod transparent in fundamentarea propunerilor aferente punctului 6 de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor.

        A.5. Cheltuielile cu personalul prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 sunt la nivelul prognozat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.

        B.1. Informatia referitoare la semnarea Acordului privind amanarea listarii BCR a fost facuta publica prin comunicatul SIF Moldova din data de 02.09.2009. Incheierea Acordului a fost justificata de perturbatiile majore de pe pietele de capital si financiare de la nivel local si de pe plan international. In ceea ce priveste prezentarea continutului Acordului, va informam ca suntem obligati sa mentinem caracterul confidential al acestuia, bazat pe prevederea expresa din textul Acordului, abordare ce respecta prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital (art. 226).

        B.2. Am luat nota de propunerea dumneavoastra privind posibilitatea schimbului de actiuni BCR cu actiuni Erste Bank, propunere ce va face obiectul analizei compartimentelor cu responsabilitati in fundamentarea politicii investitionale a SIF Moldova.

        Va incredintam de intrega noastra disponibilitate de a continua dialogul si consultarea, inclusiv la sediul SIF Moldova, pentru a putea valorifica,  in interesul actionariatului si al societatii noastre, expertiza dovedita de dumneavoastra in lunga activitate desfasurata pe piata de capital.

 

     Cu consideratie,

SIF Moldova SA

Control Intern

Secretariat tehnic AGA  


[28.03.2011]

 

Intrebare: solicitare pentru detalierea unor aspecte din materialele puse la dispozitia AGOA si AGEA privind activitatea investitionala derulata in 2010, pregatirea profesionala a administratorilor, remuneratiile organelor de conducere, posibilitatile de valorificare a actiunilor detinute de SIF Moldova la BCR.

 

Raspuns (1) Multumim pentru solicitudinea manifestata in raport cu mesajul nostru adresat actionarilor. Pana la analizarea si solutionarea punctuala a cererii adresate, recomandam  accesarea site-ului www.sifm.ro, sectiunile Comunicate si Raportari, complementar informatiilor puse la dispozitie prin continutul materialelor corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi a celor doua AGA,  care poate oferi toate informatiile institutionale in raport cu intreaga activitate a SIF Moldova precum si a obligatiilor legislatiei aplicabile, a principiilor corporatiste privind continutul raportarilor curente/obligatorii.

Raspuns (2) Va multumim pentru interesul manifestat fata de activitatea si proiectele noastre reflectate in materialele puse la dispozitia actionarilor, in pregatirea adunarilor generale din 21/22.04.2011.

      Subliniem inca odata ca, atat in structura cat si in continut, materialele respecta riguros reglementarile in vigoare.Toate informatiile solicitate de dumneavoastra se regasesc in rapoartele/comunicatele noastre publicate pe site-ul societatii precum si in continutul materialelor corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

      Apreciem ca elaborarea materialelor intr-o forma ce excede obligatiilor de raportare ar crea confuzii in randul actionariatului nostru.

      Va asiguram, in acelasi timp, ca sugestiile dumneavoastra fac obiectul analizei compartimentelor specializate ale SIF Moldova in cadrul procedurat al adoptarii alternativelor decizionale.

      Va asiguram ca, potrivit Declaratiilor de conformitate asumate de managementul SIF Moldova in acest mandat, nici una din deciziile investitionale nu au incalcat normele prudentiale aplicabile precum si politica investitionala stabilita de consiliul de administratie.

        A.1.  Referitor la detaliile solicitate privind coordonatele unor operatiuni punctuale (BRD, Fondul Prorpietatea), va informam ca abordarea noastra mentine un echilibru intre informarea prompta a actionarilor si necesitatea obiectiva de a nu devoala, in detaliu, strategiile noastre investitionale, intr-un mediu puternic concurential. In mod concret, actionarii pot gasi informatii detaliate privind detinerile si evolutia acestora in situatia detaliata a activelor care insoteste rapoartele periodice (trimestriale, semestriale, anuale).

    Pe de alta parte, pentru a crea un mediu concurential echitabil pentru toate OPC-urile, operatorul de piata (BVB) a revizuit obligatiile de raportare ale acestora (inclusiv ale SIF) renuntand la obligativitatea raportarii tranzactiilor de peste 500.000 USD, a situatiei activelor si datoriilor saptamanale si a situatiei lunare detaliate a activelor.

        A.2. Necesitatea pregatirii profesionale continue a salariatilor si administratorilor deriva atat din cresterea complexitatii operatiunilor, instrumentelor realizatesau prezente pe piata de capital, cat si din indeplinirea unor obligatii legale impuse de Regulamentul CNVM nr. 12/2010, Codul muncii si Codul de guvernanta corporativa adoptat de SIF Moldova. In anul 2010, sumele alocate pentru pregatirea profesionala a administratorilor reprezinta 14,9% din totalul sumelor alocate pentru aceasta destinatie. 

        A.3. Informatiile privind cheltuielile efectuate de SIF Moldova in anul 2010 cu remunerarea administratorilor si a directorilor cu contract de management (director general si director general adjunct) sunt prezentate in nota 8 la situatiile financiare anuale intocmite la data de 31 decembrie 2010.

       A.4.Toate elementele necesare determinarii cheltuielilor cu administratorii si directorii ce au incheiat contracte de management, pe care SIF Moldova le prognozeaza pentru anul 2011, se regasesc in nota 8 la situatiile financiare anuale intocmite la data de 31 decembrie 2010 coroborate cu informatiile prezentate in mod transparent in fundamentarea propunerilor aferente punctului 6 de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor.

        A.5. Cheltuielile cu personalul prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 sunt la nivelul prognozat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.

        B.1. Informatia referitoare la semnarea Acordului privind amanarea listarii BCR a fost facuta publica prin comunicatul SIF Moldova din data de 02.09.2009. Incheierea Acordului a fost justificata de perturbatiile majore de pe pietele de capital si financiare de la nivel local si de pe plan international. In ceea ce priveste prezentarea continutului Acordului, va informam ca suntem obligati sa mentinem caracterul confidential al acestuia, bazat pe prevederea expresa din textul Acordului, abordare ce respecta prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital (art. 226).

        B.2. Am luat nota de propunerea dumneavoastra privind posibilitatea schimbului de actiuni BCR cu actiuni Erste Bank, propunere ce va face obiectul analizei compartimentelor cu responsabilitati in fundamentarea politicii investitionale a SIF Moldova.

        Va incredintam de intrega noastra disponibilitate de a continua dialogul si consultarea, inclusiv la sediul SIF Moldova, pentru a putea valorifica,  in interesul actionariatului si al societatii noastre, expertiza dovedita de dumneavoastra in lunga activitate desfasurata pe piata de capital.

 

     Cu consideratie,

SIF Moldova SA

Control Intern

Secretariat tehnic AGA  


[18.03.2011]

Intrebare: Elena Muresan

Re: SIF MOLDOVA - Scrisoare AGA 2011

NOTA 10 CU CORONITA.  Sa speram ca initiativa Dv va fi un ex pozitiv si pt celelalte SIF.  Cat estimati ca ar trebui, ati putea,  obtine pe 6% di BCR de la ERSTE?  Daca tot ati initiat un "dialog" cu actionarii...    Si care sunt punctele tari si cele slabe in raport cu celelalte SIF (tari le cam stiu,  dar totusi o opine mai avizata nu strica)  Multumesc mult si succes in tot ce v-ati propus!


Raspuns

Stimata Doamna,

Va multumim pentru aprecieri. Acestea ne bucura dar ne si obliga la eforturi sustinute pentru mentinerea nivelului de performanta atins in ultimii 3 ani.

Problema BCR este una deosebit de complexa, in care dincolo de pret (care are un regim de confidentialitate cel putin in faza initiala a unei eventuale negocieri) sunt de lamurit si aspecte care tin de cadrul legislativ si fiscal din Romania. Toate acestea sunt in analiza specialistilor nostri si in acord cu principiul transparentei si informarii egale a tuturor actionarilor, va asiguram ca vom respecta toate obligatiile legale in ce priveste informarea dumneavoastra.     

Daca e sa ne referim la punctele slabe si tari comparativ cu celelalte SIF-uri, am putea sa va spunem ca punctele slabe deriva din istoria inceputurilor FPP II/SIF 2 in timp ce punctele tari deriva din istoria recenta a SIF Moldova.

Astfel punctul slab al startului FPP II/SIF2 a reprezentat-o structura calitativ slaba a portofoliului de societati comerciale alocate (prin efectul legii) la momentul infiintarii noastre. Daca va reamintiti, la acel moment fiecare FPP dintre cele 5 avea un sector strategic la nivel national. Sectorul strategic aloct FPP II a fost cel al industriei Textile, sector care a fost puternic lovit, mai intai de concurenta capacitatilor similare din China, India, Pakistan etc si apoi de scaderea dramatica a consumului din perioada crizei financiare.  

  Punctele tari deriva din determinarea cu care actualul management al SIF Moldova a luptat pentru rebalansarea portofoliului de actiuni construind unul asezat pe doi piloni importanti (cel bancar si energetic) si pentru cresterea calitativa a acestuia (prin introducerea unor titluri listate cu potential de crestere si politica de dividend atractiva). In materialele puse la dispozitia dumneavoastra sunt prezentate si reperele concrete privind directiile viitoare de dezvoltare la nivelul: mangementului activelor administrate, politicii de dividend, evaluarii riscurilor si a performantelor, transparentei actului managerial etc.

In opinia noastra, cu putina atentie si buna credinta pot fi observate schimbarile de abordare in activitatea curenta si de perspectiva a SIF Moldova, in relatia cu actionarii/investitorii si cu institutiile pietei de capital, schimbari validate de piata, care s-au reflectat si se vor reflecta in performanta noastra financiara ce se va regasi, in cele din urma, in beneficiile actionarilor.

Va multumim,  

  Cu consideratie 


[14.03.2011]

 

Intrebare (1): Ghenta Augustin

Subject: recomadare actionar

    Buna ziua, ma numesc Ghenta Augustin si sunt un mic actionar al societatii al carei presedinte sunteti dumneavoastra si as avea o mica recomandare, mai degraba o dorinta.

    In loc sa blocati acel proiect de lege privind majoarea pragului de detinere la SIF-uri ce ar fi daca ati cere aprobarea acelei legi si trecerea cat mai curand a acesteia si cred ca motivele sunt cat se poate de clare de ce anume este necesar un asemenea pas chiar daca si in somn nu veti recunoaste acest lucru,  pentru a nu pierde atat de multe.

   Daca ati citit aceasta recomadare va multumesc pt cele cateva minute pierdute si sincer nu ma astept la un mesaj de raspuns favorabil acestui subiect.

 

Ghenta Augustin


Raspuns (1)

    Stimate domnule Ghenta Augustin, va multumim in primul rand pentru preocuparea dumneavoastra de a ne comunica opinii si sugestii care, suntem siguri, sunt si ale altor actionari.

    Daca ati citit ordinea de zi si materialele corespunzatoare celor doua Adunari Generale (21/22.04.a.c.-cu posibilitatea de a vota si electronic) dar mai ales cele ale AGEA, veti vedea ca impartasim sugestiile dumneavoastra si - chiar daca ne propunem sa ramanem un organism de plasament colectiv (AOPC), prin modificarile propuse pentru Actul Constitutiv nu facem altceva decat sa eliminam definitiv orice restrictie (inclusiv cele privind detinerile si dreptul de vot - vedeti pe site-ul nostru materialele corespunzatoare precum si opiniile reprezentantilor pietei de capital).

   In acelasi timp se poate constata si asimilarea in managementul SIF Moldova a principiilor corporatiste inclusiv prin asimilarea prevederilor din Contractul de administratie (propus pentru prima data de o societate cotata ca si asumare, in raport cu actionariatul, a responsabilitatilor actului managerial).

   Cu speranta ca si aceste demersuri care completeaza performantele raportate de SIF Moldova (cel putin in ultimii trei ani) se vor constitui in argumente care sa va asigure ca optiunea dv de a fi actionari in SIF 2 a fost o alegere buna si recompensata corespunzator (prin evolutia pretului si lichiditatii actiunii, prin cresterea calitatii activelor administrate si nu in ultimul rand prin politica de dividend) - va incredintam de intreaga preocupare si responsabilitate a echipei de managent precum si a salariatilor pentru asigurarea unei permanente consultari cu actionariatul si pentru realizarea indicatorilor de performanta stabiliti de dumneavoastra, actionarii!  

   Cu aleasa pretuire pentru calitatea dumneavoastra de actionar ca si pentru recomandarile dumneavoastra.

 

  Dr.ing.ec. Costel CEOCEA - Presedinte

 

P.S. Nu avem initiativa legislativa dar, prin pozitiile noastre constante exprimate public in ultimii trei ani, am sustinut si vom sustine adoptarea unor decizii referitoare la cadrul legal aplicabil AOPC-urilor, care trebuie sa respecte pe cel corespunzator la nivel UE si vointa actionariatului.

 


Domnule Ghenta,

Va multumesc pentru feedback la scrisoarea noastra catre actionari.
M-am tot gandit ce sa va raspund la recomandarea pe care ne-ati facut-o si la neincrederea intr-un raspuns favorabil.
Cea mai buna solutie e sa fiu direct:
- de cel putin 3 ani SIF Moldova este un sustinator al ridicarii pragului la SIFuri, intelegand ca atat reglementarile legale cat si procedurile interne de luare a deciziei sunt bine puse la punct si bine aplicate, astfel incat sa nu se produca abuzuri. Afirmatia de mai sus este sustinuta de toate pozitiile noastre din Comisiile de specialitate din Parlament care, ne place sau nu, se implica in acest proces.
Avand in vedere determinarea managementului SIF Moldova de a duce aceasta companie listata spre ce inseamna cu adevarat un fond de investitii, comparabil, va asiguram, cu multi din actionarii nostri institutionali romani si straini, ACTUALA LIMITA DE DETINERE NE INCOMODEAZA, PENTRU CA NU PUTEM LUA DECIZII IMPORTANTE PENTRU SOCIETATE, datorita intrunirii cu greu a cvorumului necesar Adunarii Generale Extraordinare, decizii cum ar fi: majorare de capital pentru programe bine fundamentate de investitii pe bursa romaneasca si nu numai, rascumparare de actiuni proprii, ca metoda de crestere a rentabilitatii capitalului propriu, posibilitatea listarii si pe alte piete reglementate in strainatate.
Ca sa raspund si mai direct la recomandarea dvs. va mentionez ca am ELIMINAT deja din varianta de act constitutiv propusa spre aprobarea Adunarii Generale orice limita de detinere si orice restrictie, altele decat cele cerute normal de lege tuturor companiilor.
Va rog sa va faceti timpul necesar sa cititi materialele publicate odata cu Convocatorul AGEA si AGOA (act constitutiv nou, politica de investitii, guvernanta corporativa, politica de dividend etc) materiale ce pot fi usor gasite pe www.sifm.ro
Personal, nu am nimic de pierdut, ci numai de castigat, din ridicarea limitei de detinere. Va dau doar un mic indiciu: cititi CV-ul meu de pe site SIF Moldova.

Cu mult respect,

Claudiu Doros
Vicepresedinte executiv


Intrebare (2): Ghenta Augustin

Subject: recomadare actionar

    Am citit raspunsul (1) dumneavoastra si am un citat care confirma ceea ce spun. Preşedintele SIF Banat-Crişana, Ioan Cuzman, a declarat că a apărut o situaţie delicată, deoarece legea consolidată a pieţei de capital are unele imperfecţiuni: „Cei care au făcut legea nu au avut dimensiunea unei asemenea acţiuni. Noi nu am făcut altceva decât să respectăm legea şi ştiam că nu vom reuşi să ţinem o AGA statutară. Pot să spun că ne-am aflat în treabă fără să facem nimic. La prima convocare trebuia să avem trei pătrimi din numărul acţionarilor trecuţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, adică 14 octombrie, iar la o doua convocare trebuia să fie prezenţi 50 la sută din capital plus un vot, lucru imposibil de realizat. Am înţeles că şi la alte SIF-uri a fost aceaşi situaţie, cvorumul nefiind întrunit“.

    Mi-am permis sa il citez pe d-nul Cuzman si ceea ce vreau sa spun este ca ati sesizat faptul ca AGA statutara este imposibil de convocat pentru adoptarea acelor modoficari (stiu de acele modificari pe care le-ati propus) si deci acele modificari statutare nu vor putea fi niciodata efectuate asa cum se exprima foarte bine domnul Cuzman.

   Deci acele modificari nu sunt decat praf aruncat in ochii actionarilor. Cat despre faptul ca nu aveti initiativa legislativa trebuie sa va aduc aminte de acea interventie a celor 5 presedinti ai SIF-urilor, prin care ati cerut blocarea legii de majorare a pragului de detinere la SIF-uri, asta dupa ce in prealabil a trecut de Senatul Parlamentului Romaniei. Interventie care a avut un succes deplin intrucat a primit, dupa acea interventie, un aviz negativ ca mai apoi sa fie uitata intr-un sertar in cadrul comisiei pentru buget finante.

    Asadar ceea ce vreau sa va sugerez este sa faceti pasul invers si sa cereti public si prin loby, asa cum ati facut pentru blocare, discutarea si trecerea cat mai rapida prin Parlamentul Romaniei a acestei legi, care ar avea mai multe sanse de reusita decat incercarea dumneavoasatra de a modifica statutul.

   Sper ca si aceasta scrisoare va fi postata o data cu ceea anterioara pe site-ul SIF Moldova.

   Va multumesc inca o data pentru ca m-ati ascultat, o zi buna va doresc.


  Raspuns (2)

Stimate domnule Ghenta Augustin, actionar SIF Moldova ,

 

       Respect opiniile dv si nu doresc sa credeti ca dorim sa intram in polemica - dorim doar sa va oferim unele informatii complementare.

      Va asiguram ca opiniile si increderea dv ne sunt necesare.

     In ceea ce priveste managementul SIF Moldova, acesta incearca nu doar sa aduca in dezbatere publica (inca din 2006/2007 am consultat actionariatul cu privire la oportunitatea luarii in discutie a unor modificari ale cadrului legal aplicabil AOPC-urilor) ci, prin repetate si vizibile pozitii institutionale (publice vezi Selectie presa 2007-2010) sa sustina acest demers.

     Desigur ca ne propunem sa continuam acest demers nu "arancand praf in ochi" ci prin incercarea de a elimina principalele restrictii (acum, in 2011 nu mai putem vorbi de oportunitate), respectiv, cele impuse de Actul Constitutiv.

    Schimbarile calitative intervenite in structura actionariatului SIF Moldova, implementarea efectiva, in ultimii doi ani, a obligatiilor conducerii corporatiste precum recomandarea legislatiei UE privind votul electronic (vedeti va rog si celelalte argumente invocate in continutul mat AGEA - suntem primul SIF care aplica recomandarea privin votul electronic) ne fac sa credem ca, prin pozitiile dv ale actionarilor, premergatoare Adunarilor Generale, coroborate cu cele ale managementului SIF, se va reusi intrunirea cvorumului necesar adoptarii de rezolutii in AGEA.

    Beneficiile acestui demers al managementului SIF Moldova (nu doar declarativ ci in mod concret prin inscrierea pe ordinea de zi a AGEA) sunt/pot fi foarte importante pentru atitudinea pietei, a institutiilor implicate in reglementarea si/sau supravegherea pietei.

   Atributul acestei decizii privind reglementarile unei societati comerciale trebuie sa fie al actionariatului, cu respectarea cadrului legal aplicabil in concordanta cu cel al pietelor reglementate in UE.

   Nu cunoastem despre ce "interventii" ale celor cinci SIF-uri vorbiti (interventii care sa fi stopat/intarziat un demers legislativ); noi reprezentantii SIF Moldova, atunci cand am fost consultati (la cele doua Comisii de specialitate ale Parlamentului) ne-am exprimat clar si responsabil asa cum o facem si acum!

   Nu difera cu nimic pozitia noastra de acum (cea propusa in AGEA) cu cele anterioare.

  Cu siguranta, prin intermediul secretariatului tehnic al SIF Moldova, ne vom respecta toate obligatiile pe care le avem in raport cu informarea corecta si completa a tuturor actionarilor.

 

Cu deosebit respect

Costel Ceocea – Presedinte


Completare raspuns (3)

From: Ghenta Augustin 

Subject: recomadare actionar;

Va multumesc pentru raspunsurile dumneavoastra, si va doresc mult succes si inspiratie in activitatea dumneavoastra.

O zi buna va doresc

 

Ghenta Augustin


[28.02.2011] Precizare Data publicarii CONVOCATORULUI Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din 21/22.04.2011 este:

  (a) in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 730/28.02.2011,

  (b) in cotidianul de circulatie nationala "Ziarul Financiar" din 28.02.2011,

  (c) in cotidianul local din Bacau, "Desteptarea" din 28.02.2011.