INTREBARI FRECVENTE 2010


 

1. [10.03.2010] La sesizarea unui actionar privind clarificarea unor aspecte referitoare la “comunicatul privind rezultatele preliminate ale anului 2009 precum si la cele privind respectarea prevederilor legale de catre persoane din conducerea SIF Moldova”, facem urmatoarele precizari: SIF Moldova si-a indeplinit obligatiile institutionale privind raportarea/informarea institutiilor pietei de capital si actionarilor prin rapoarte curente, continue si periodice publicate in presa si postate pe site-ul oficial al societatii http://www.sifm.ro

 

Consiliul de Administratie, consecvent cu practica sa anterioara, reafirma atasamentul deschis si deplin la principiile guvernantei corporative si apreciaza ca fiind o prioritate informarea corecta si in timp util a tuturor investitorilor de pe piata de capital, punand accentul pe informarea actionarilor in conformitate cu prevederile actului constitutiv, a normelor si dispozitiilor legale incidente precum si a uzantelor referitoare la accesul actionarilor la informatii legate de activitatea societatii, rezultatele economico-financiare si celelalte informatii aflate in sfera de competenta a Adunarii Generale a Actionarilor.

In lumina celor anterior mentionate, pentru formularea unui raspuns complet la toate aspectele mentionate in scrisoarea ce ne-ati adresat-o, solicitarea a fost analizata in mod responsabil si cu mare atentie pentru a intelege cat mai precis nelamuririle pe care le aveti. Pentru clarificarile/nelamuririle pe care le aveti in legatura cu intelegerea sau interpretarea rezultatelor financiare preliminate ale SIF Moldova S.A. pentru exercitiul financiar 2009, apreciem ca veti gasi raspunsuri in continutul materialelor care vor face obiectul dezbaterii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a fi convocata. Pana la data punerii la dispozitie a materialelor AGA, va comunicam urmatoarele, pe structura problemelor pe care le-ati ridicat:

1. Detalierea celor 4 coordonate mentionate in comunicatul privind "Rezultatele financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2009" si influenta acestora in contul de profit si pierderi; 

2. Clarificarea aspectelor legate de vanzarea unui pachet de actiuni detinut de SIF la emitentul S.C. Banc Post S.A. si legatura acestei vanzari cu cele patru coordonate mentionate in comunicatul privind rezultatele financiare preliminate;

3. Daca vanzarea pachetului de actiuni detinut de SIF la emitentul S.C. Banc Post S.A. a fost cuprinsa in fundamentarea BVC-ului aferent anului 2009. Apreciem ca toate informatiile solicitate si explicatiile aferente legate de aspectele mentionate in scrisoarea transmisa si structurate de noi in cadrul punctelor 1-3, se vor regasi in extenso in cadrul raportului de activitate al consiliului de administratie aferent anului 2009. Acest document este in curs de finalizare, urmand ca dupa aprobarea lui sa fie pus la dispozitia actionarilor in vederea consultarii pe site-ul SIF Moldova, anterior adunarii generale ordinare a actionarilor. Conform dispozitiilor art.209 din Legea 297/2004, SIF Moldova este obligata sa asigure un tratrament egal pentru toti actionarii sai si sa puna la dispozitia acestora toate informatiile necesare pentru ca acestia sa-si exercite drepturile. 

4. Exprimarea unor nemultumiri personale legate de pozitia SIF in calitate de actionar fata de performantele managementului pe care l-ati practicat la o societate comerciala;

5. Solicitarea unor explicatii referitoare la propunerea de revocare a unor membrii din consiliul de administratie al unei societati comerciale. Consideram ca SIF Moldova si-a exprimat punctul de vedere referitor la aceste doua aspecte sesizate de dumneavoastra, in calitate de actionar in cadrul adunarilor generale ale emitentului si prin adresele transmise la societate, de care cu siguranta ati luat la cunostinta avand in vedere calitatea dumneavoastra de administrator. Va asiguram ca, in calitate de actionar majoritar, SIF Moldova nu a avut, nu are si nici nu va avea interese contrare societatii, prin toate deciziile luate la nivelul AGA urmarindu-se doar bunul mers al societatii si valorificarea la maxim a patrimoniului, lucru dovedit de actiunile intreprinse pana la aceasta data.

 6. Solicitarea dumneavoastra referitoare la prezentarea unor explicatii legate de activitatea manageriala, desfasurata in cadrul unei alte societati comerciale, de unul din membrii actuali ai consiliului de administratie al SIF Moldova S.A. Va asiguram ca SIF Moldova trateaza cu maxima atentie emitentii la care detine participatii majoritare, adoptand in permanenta o politica responsabila. Pentru a asigura o buna administrare a acestor emitenti din punct de vedere al dezvoltarii activitatii, gestionarii patrimoniului, valorificarii detinerilor conform oportunitatilor oferite de piata, au fost, sunt si vor fi implicati salariati ai SIF Moldova, acestia fiind buni specialisti, cunoscatori ai legislatiei aplicabile societatilor comerciale si care sunt in contact permanent cu mediul de afaceri.
Consideram ca, in conditiile dificile prin care trece in prezent mediul economic, SIF Moldova a avut realizari deosebite, corespunzator cu asteptarile majoritatii actionarilor nostri. Informatii detaliate referitoare la portofoliul SIF se vor regasi in Raportul consiliului de administratie al SIF care va fi prezentat actionarilor in cadrul adunarii generale din luna aprilie si anterior va fi postat pe site-ul SIF Moldova pentru a fi consultat de actionari. Speram ca prin informatiile pe care vi le-am furnizat si prin raspunsul prompt la solicitarile pe care ni le-ati adresat, sa venim in sprijinul dumneavoastra ca actionar al acestei societati precum si a tuturor celorlalti actionari ai SIF Moldova S.A. Raspunsul a fost trimis actionarului respectiv si prin scrisoare cu confirmare de primire. 

2. [16.03.2010] Ne adresam unui actionar detinator al unui numar de 5 actiuni, din jud Tulcea, care este si actionar majoritar la o societate comerciala in care SIF detine un pachet de actiuni "de control" si care deruleaza in prezent o negociere privind solicitarea acestuia de a achizitiona pachetul de actiuni detinut de SIF.

 In acest sens  transmitem urmatoarele:

 1) Referitor la societatile din portofoliu SIF Moldova un numar de societati sunt in insolventa, reorganizare sau faliment.Acolo unde am avut cunostinta si posibilitatea de a interveni prin managementul societatii si prin intermediul organelor de supraveghere ale societatii, am analizat posibilitatea de a sprijini emitentul prin  sustinerea unor programe adaptate specificului societatii comerciale respective, astfel incat sa fie evitata blocarea activitatii acestora.In rapoartele noastre periodice inclusiv cele anuale sunt prezentate informatii detaliate despre structura portofoliului si modificarile intervenite in acesta. La aceasta data nu avem informatii concludente cu privire la unele situatii care sa oblige SIF Moldova sa dispuna sau sa solicite organelor sau institutiilor abilitate masuri corective sau sanctionatorii pentru culpe  si/sau prejudicii aduse patrimoniului SIF Moldova. Toate litigiile in care este angrenata SIF Moldova sunt raportate in conformitate cu reglementarile CNVM. SIF Moldova si-a onorat obligatiile de a pune la dispozitia actionarilor informari complete despre natura litigiilor si modul de gestionare a acestora potrivit fazelor procesuale in care acestea se afla.

 2) Activitatea SIF Moldova este regementata de prevederile Legii 31/1990, Legea 297/2004 si a actelor normative ale CNVM. Activitatea SIF Moldova este supusa controlului organelor interne (Auditor intern, Control Intern). Situatiile financiare elaborate de SIF Moldova sunt auditate de catre auditorul numit de AGA.  Nu au fost constatate abateri de la reglementarile mentionate. SIF Moldova, preocupata de necesitatea asigurarii unei mai bune  fundamentari a deciziilor, asigurarii transparentei, a posibilitatilor de supraveghere si control, si-a elaborat propriile reglementari interne, aprobate si certificate de conducere si supuse aprobarii si avizarii CNVM. (aviz CNVM nr. 55 din 26.10.2009).In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 7 din 11.03.2010 reglementarile interne ale SIF Moldova sunt postate pe site-ul societatii, asigurandu-se in acest fel posibilitatea actionarilor de a se informa asupra continutului acestora. Exista reglementari interne privind activitatea desfasurata de SIF Moldova in ceea ce priveste gestionarea societatilor in insolventa, reorganizare judiciara sau faliment.

 3) Comunicarile cu actionarii isi gasesc raspunsul si in continutul rapoartelor periodice adresate pietei de capital inclusiv, cele pentru “AGA 2010”, al rapoartelor organelor de conducere si reprezentare privind activitatea SIF Moldova.

3. [17.03.2010] In virtutea prevederilor legii societatilor comerciale si a legii privind piata de capital,

 pentru completarea informatiilor puse la dispozitia actionarilor pana la data punerii la dispozitie a materialelor AGA din 29/30.04.2010 (data de 17.03.2010) si in completarea informatiilor puse la dispozitie aferent fiecarui punct de pe ordinea de zi,  pentru a sesiza unele tendinte ale evolutiei performantelor SIF-urilor, in general si a SIF Moldova, in particular - in raport si cu proiectul de program de Activitate si de BVC 2010 - prezentam atasat analizele de specialitate din cadrul publicatiei anuale “Piata Fondurilor de Investitii“ . Anul SIF-urilor; Nevoia de bani ar putea impinge statul sa faca privatizari.

4. [18.03.2010] Precizare Data publicarii convocarii Adunarii Generale a Actionarilor din 29/30.2010 este:

  (a) in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1152/18.03.2010,

  (b) in cotidianul de circulatie nationala "Bursa" din 18.03.2010,

  (c) in cotidianul local din Bacau, "Desteptarea" din 18.03.2010.

5. [18.03.2010] SIF 2 Moldova va incasa bani multi de la AVAS.

Nimic nu este mai bine pentru o societate decat sa incaseze banii care i s-au luat in mod abuziv. In aceasta situatie fericita se afla SIF Moldova, care are de incasat aproape 15 milioane USD, mai exact 14.922.560,66 USD. Istoria este veche si incepe cu avalizarea de catre FPP Moldova a unor bilete la ordin in favoarea fostului Bancorex.

Gratie unor ordine ale AVAS din 2.006. acesta a retras direct din conturile SIF Moldova, odata 6.814.593,47 USD echivalent 18.618.150,82 lei noi, in baza ordinului AVAS 1.427 din 01,06.2.006, inca 7.857.967,19 USD, sau 22.285.194,95 lei in baza ordinului 1.437 din 19. 06. 2.006 si 250.000 USD sau 639.100 lei in baza ordinului 1.513 din 02. 10. 2.006, in total 14.922.560,66 USD echivalent 42.289.545,77 lei. SIF Moldova a contestat in justitie aceste abuzuri si a obtinut anularea in justitie a ordinelor de incasare ale AVAS.  

Cum justitia romana este foarte complicata, anularea acestor ordine nu este suficienta pentru a-ti recapata banii. Urmeaza procese prin care AVAS sa fie obligata sa restituie banii. Cand hotararile raman definitive si irevocabile trebuie facuta notificare prin care sa se ceara plata banilor, iar in cazul in care nu se face plata din proprie initiativa, se trece la executare silita, probabil tot cu procese. Pana acum, lucrurile merg greu, incet, dar bine pentru SIF Moldova.

Pentru 15 bilete la ordin cu valoare totala de 10.077.482,79 USD exista hotarari definitive si irevocabile de restituire a banilor, rentru alte patru bilete in valoare de 3.140.000 USD exista hotarari definitive dar nu irevocabile. Pentru trei bilete cu valoare de 4.472.482,79 s-a ajuns la notificarea de plata, iar pentru opt ordine in valoare de 4.475.000 USD pentru care exista hotarari prin care AVAS este obligata la plata, AVAS a facut recurs. Mai mult ca sigur recursurile vor avea aceeasi soarta cu precedentele, ele nefacand decat sa amane plata si eventual penalizarile si sa creasca cheltuielile de judecata ale AVAS. Nu a fost si nu este o fericire pentru SIF Moldova sa se judece in 25 de pocese in sute de termene, cu recursuri si apeluri pentru a castiga dreptul de a recupera banii, alte zeci pentru a obliga AVAS sa restituie banii si altele pentru e executa silit pe acesta sa restituie banii pe care i-a incasat dintr-un condei prin trei ordine abuzive in baza unor drepturi pe care si le-a arogat singur. Dar totusi, totul e bine cand se termina cu bine si SIF Moldova va incasa probabil in 2010 mai mult decat a incasat in 2009 din vanzarea pietrei de moara BANCPOST. Si asta intr-un an in care incasarile din dividendele bancilor vor fi nesemnificative sau vor lipsi cu totul. (Mihai IORDACHE.)

6. [22.03.2010] BCR nu plateste dividende pe 2009 - ZIARUL FINANCIAR,  Razvan Voican

    BCR, cea mai mare banca de pe piata, nu va acorda dividende actionarilor din profitul pe 2009, banii urmand a fi folositi pentru majorarea capitalului social in vederea consolidarii solvabilitatii.  Decizia a fost deja discutata de austriecii de la Erste cu cele cinci SIF-uri care detin actiuni BCR si urmeaza sa fie validata in AGA extraordinara care a fost convocata pe 22 aprilie. Cel mult 1% din profitul net pe 2009 va fi inclus in contul de rezultat reportat. Este pentru prima data dupa privatizarea bancii cu Erste cand BCR nu plateste dividende. Pana acum austriecii nu au operat nicio majorare de capital pentru BCR, concentrandu-se pe consolidarea propriului capital social, inclusiv cu ajutorul guvernului de la Viena. Erste detine 69,3% din BCR printr-un vehicul special infiintat in toamna trecuta din ratiuni fiscale, in timp ce SIF-urile cumuleaza 30%. Dupa standardele internationale, grupul BCR a inregistrat anul trecut un profit net de 205,7 mil. euro, in scadere cu 62% fata de anul precedent.


7. Referitor la articolele din presa privind faptul ca BCR nu plateste dividende pentru 2009

SIF Moldova informeaza ca isi va exprima pozitia prin vot la AGA BCR din aprilie, cand se va decide si modul de realizare a majorarii de capital. In acelasi timp pe masura ce economia romaneasca se va imbunatati, presiunea asupra companiilor si a oamenilor se va reduce. Aceasta va avea un impact pozitiv asupra portofoliilor de credite ale tuturor institutiilor finantatoare iar, data fiind variatia activelor ponderate la risc, apreciem ca si imbunatatirea  ratei de adecvare a capitalului va inregistra modificari.
     Analizam foarte atent evolutia principalilor indicatori ai economiei nationale si ai pietelor fianaciare, in context international, analiza care sa furnizeze argumente solide pentru fundamentarea deciziei referitoare la solicitarea initierii demersurilor privind listarea BCR. 
 
Referitor la intrebarile privind unele prevederi ale Acordului privind amanarea listarii BCR - facem precizarea ca ele se regasesc in unele prevederi ale Actului constituv al BCR, in speta:
· art. 39.2   - (..) “cel putin 40% din profitul anual net calculat dupa IFRS trebuie aprobat pentru a fi distribuit actionarilor cu titlu de dividend;
· art. 23.3 – “doi candidati vor fi nominalizati de SIF-uri” pentru Consiliul de Supraveghere al BCR.
 
    In acest context, dupa punerea la dispozitie a materialelor corespunzatoare punctelor de pe ordinea de zi ale AGA BCR, care va lua in discutie politica de dividend si alegerea de noi membrii in Consiliul de Supraveghere, precum si in functie de continutul proiectelor de hotarari, SIF Moldova se va pronunta in cadrul AGA, fara a face alte comentarii prealabile, urmarind sa asigure respectarea – in interesul actionarilor – a prevederilor din acordurile ulterioare privatizarii BCR. Apreciem ca expertiza profesionala a actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere propusi si sustinuti de SIF–uri, asigura continuitatea actului de administrare precum si valorificarea in interesul SIF–urilor a experientei acumulate de catre acestia. Toate acestea se vor constitui in argumente importante in decizia de armonizarea a pozitiilor SIF-urilor in ce priveste propunerile ce urmeaza a se face in cadrul AGA BCR. La aceasta data SIF –rile urmeaza a-si desemna candidatii urmand ca pana la momentul desfasurarii AGA BCR SIF-urile sa-si armonizeze pozitiile cu privire la sustinerea candidatilor pentru pozitiile din Consiliul de Supraveghere.

8. [23.03.2010] In programul de Activitate 2010

 SIF Moldova isi propune sa aplice o politica echilibrata a lichiditatilor care sa asigure atat satisfacerea asteptarilor actionarilor cat si reluarea ciclurilor investitionale, pozitie validata si de opinia unor specialisti din piata  Curierul National - 23.03.2010 - SIF-urile îşi distribuie sărăcia
 

9. [23.03.2010] In opinia auditorului financiar independent – Deloitte

– situatiile financiare individuale intocmite de SIF Moldova prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a Societatii de Investitii Financiare Modova SA  la 31 decembrie 2009, precum si performanta sa financiara, fluxurile de trezorerie pentru anul incheiat la aceasta data, in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania si anume Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale.

10. [23.03.2010] Comentarii referitoare la informatiile prezentate in cadrul materialelor supuse analizei si aprobarii AGA din 29/30 2010.

Cine mai indrazneste, cine reuseste? - Mihai Iordache - ziarul Bursa 23.03.2010

11. Raspuns pentru actionari din data de [23.04.2010]

Stimate actionar, a
m luat cunostinta de observatiile si propunerile dumneavoastra si va multumim pentru atentia pe care o acordati evolutiei si rezultatelor noastre, intr-o relatie fireasca de comunicare intre actionari/investitori  si emitent/societate.
    Va asiguram ca toate problemele supuse de catre dumneavoastra analizei noastre, stau in atentia managementului SIF Moldova, acestea constituind repere in procesul de armonizare a deciziilor in raport cu nivelul asteptarii majoritatii actionarilor.
     In acest sens se are in vedere si asigurarea fidelizarii actionarilor prin nivelul dividendului propus, ce reprezinta 30,7% din profitul net corespunzator anului 2009, aceasta in contextul implementarii unei politici echilibrate a lichiditatilor, care sa asigure:
- Fructificarea oportunitatilor investionale (lichiditati suficiente pentru potentiale majorari de capital la detineri strategice, alte oportunitati investitionale
).
- Lichiditati necesare pentru plata dividendelor
.
- Continuitatea activitatii.
 
Toate aceste elemente se vor rasfrange in final in castigurile viitoare ale actionarilor atat din dividende cat si din cresterea valorii de piata a actiunilor. Din punctul de vedere al performantelor financiare ale SIF Moldova, va rugam sa aveti in vedere si reflectarea acestora in cresterea interesului investitorilor pentru actiunea SIF2 si pe cale de consecinta in performanta bursiera a acestui titlu.
    Remarcam ca societatea inregistreaza al treilea nivel al lichiditatii actiunilor de pe BVB in anul 2009, atentia crescuta a investitorilor determinand schimbari in actionariatul nostru (ex: la data de referinta, actionarii nerezidenti reprezinta 27,955%).
 
In corelatia cu performanta financiara – plasata pe un trend crescator in ultimii 10 ani (chiar si in perioada crizei profunde din ultimii ani) - conducerea SIF Moldova are in vedere si nivelul de performanta al personalului, specializat in domeniul complex al activitatii pe piata de capital
.
    Astfel se asigura o pregatirea profesionala continua, in vederea mentinerii si actualizarii expertizei dobandite pe parcursul mai multor ani, prin asigurarea conditiilor logistice, administrative si financiare necesarare unor specializari diverse (consultant de investitii, expert tehnic, auditor financiar, evaluator proprietati s.a.).
    In raport cu dimensiunea, complexitatea si rezultatele societatii,  asiguram un tratament echitabil al resursei umane comparativ cu societatile financiare/bancare din piata si aceasta, din nevoia de a stimula implicarea salariatilor si a managementului in atingerea obiectivelor tinta.
     Va rugam sa aveti amabilitatea sa analizati performantele societatii noastre in raport cu situatiile raportate de catre celelalte SIF-uri, in acest sens sugerandu-va accesarea informatiilor de pe site-urile proprii si ale asociatiei profesionale, Asociatia Administratorilor de Fonduri ( www.aaf.ro) Va informam in acelasi timp ca pentru a supune solicitarea dvs. de completarea/modificarea hotararilor votului actionarilor, ar fi trebuit sa fie indeplinite conditiile cumulative ale cerintelor stipulate de Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale.
   
In perspectiva, va rugam sa aveti in vedere si rezultatele la trimestrul I 2010, ce vor fi facute publice pe 14.05.2010, pana atunci putand accesa rezultatele  preliminate de pe site-ul AAF (www.aaf.ro) si unele aprecieri ale rezultatele SIF Moldova din articolul din Ziarul Financiar din 21.04.2010 "SIF-urile s-au dezlantuit pe Bursa cu tranzactii de peste 20 mil. euro". 
    Multumim pentru observatiile dvs. si va comunicam ca raspunsurile la intrebarile dvs. vor fi postate pe site la sectiunea intrebari frecvente. Ne exprimam intreaga disponibilitate pentru clarificarea tuturor aspectelor de interes pentru actionari/investitori - intr-o relatie de comunicare guvernata de buna credinta. Stimate actionar,  va asteptam la lucrarile AGA din data de 29/30.04.2010. In situatia in care nu puteti fi prezent, puteti sa va exprimati drepturile de vot prin modalitatile specificate pe site-ul www.sifm.ro , pana in data de 26.04.2010.

12. Raspuns pentru actionari din data de [23.04.2010] - completare

 Premergator AGOA din 29/30.04.2010, in conformitate cu prevederile art 13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 si cu prevederile din Convocator "Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 26.04.2010" au fost supuse atentiei   managementului SIF Moldova o serie de aspecte privind: strategiiile investionale ale SIF enuntate in documentele programantice (posibilitatea de vanzare sub costuri a actiunilor din portofoliu, investitii in unitati de fond, investitii pe piata externa), operatiuni punctuale privind unii emitenti (achizitionarea actiuni la S.C. Tesatoriile Reunite S.A. Bucuresti, participarea la majorarea capitalului social al S.C. Mecanica Ceahlau S.A, aspecte privind incheierea tranzactiei semnificative cu actiuni ale Fondului Proprietatea si strategia investionala pe acest emitent, pozitia SIF 2 fata de problematica AGA 2010 BCR privind capitalizarea dividendelor si majorarea capitalului social, participarea  la infiintarea societatii S.C. Turism Lotus Felix S.A., retragerea din actionariatul WMW si incheierea conventiei de esalonare, structura plasamentelor monetare), aspecte privind managementul costurilor (plata comisionului la CNVM cf. DM nr. 3/27.01.2010), termenul de punere la dispozitie a  dividendelor in cursul anului 2009, nivelul de participare la planurile de beneficii ale CA.

 Toate problemele ridicate au fost analizate de conducerea executiva/consiliul de administratie, au fost supuse verificarilor organelor de control ale societatii, constatandu-se:

Nu au fost sesizate incalcari ale reglementarilor aplicabile activitatii SIF si ale regulilor prudentiale investitionale.

Au fost respectate normele si reglementarile interne, toate aspectele pentru care au fost solicitate explicatii suplimentare se regasesc in obligatiile institutionale privind raportarile periodice, curente, precum si in raportul  conducatorilor efectivi si a Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2009.

Au fost facute unele recomandari de catre auditul intern privind completarea cadrului decizional intern si documentarea suplimentara privind unele implicatii fiscale, pentru care au fost deja initiate proceduri de implementare a acestora, in vederea armonizarii reglementarilor si procedurilor interne cu recomandarile facute.

 Pana la aceasta data, 23.04.2010, la toate solicitarile adresate conducerii SIF Moldova privind aspecte legate de activitatea curenta si/sau materialele corespunzatoare ordinii de zi ale AGOA din 29/30.04 a.c., au fost indeplinite obligatiile de a se raspunde (conform Legii 31/1990, Regulamentului CNVM nr.6/2009) prin corespondenta directa si /sau prin postare pe site-ul societatii la "intrebari frecvente".

 13. [26.04.2010] Concluzii privind corespondenta derulata cu actionarii premergator AGA 29/30.04.2010

 In conformitate cu prevederile Convocatorului, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale si ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale, au fost centralizate toate solicitarile adresate de catre actionari, indiferent de numarul de actiuni detinut, inclusiv recomandarile facute de unul dintre administratori in exercitiul mandatului sau, in perioada ulterioara alegerii de catre AGA 2009 (mai 2009 - aprilie 2010) , toate acestea facand obiectul analizei managementului SIF Moldova precum si al compartimentelor functionale, stabilindu-se masuri corespunzatoare in vederea implementarii acelor recomandari ce pot contribui la imbunatatirea actului managerial si al activitatii societatii,  in general. 

Au fost supuse analizei organelor de control (audit intern, control intern, audit independent) toate aspectele care potrivit  reglementarile aplicabile trebuie sa fie verificate, acestea concluzionand ca nu au fost constatate incalcari ale legii, statutului, reglementarilor interne precum si a regulilor de prudentialitate si ale limitelor generale definite prin mandatele date conducatorilor efectivi sau ale conducatorilor compartimentelor functionale ale SIF.

Toate recomandarile organelor de control au fost aduse la cunostinta managementului societatii si stabilite masuri complementare acestora, acestea regasindu-se si in decizii de revizuire ale unor reglementari interne si a programelor curente de gestionare patrimoniala si de administrare prudenta a activelor. 

Pe site-ul oficial al societatii, in sectiunea www.sifm.ro/intrebari frecvente pentru toate solicitarile au fost date informatii complementare rapoartelor publice curente si a celor corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, comunicandu-se in acelasi timp unora dintre actionari raspunsuri personalizate, prin scrisori adresate direct.

Apreciem ca prin acest mod, in raport cu cadrul legal invocat, sunt indeplinite obligatiile ce ne revin, in cadrul sedintei AGA din 29/30.04.2010 toate rapoartele si informatiile prezentate fiind completate prin postarea in sala de sedinta a unor rapoarte si situatii comparative (pe perioade, in raport cu prevederile BVC ale perioadei de raportare, in raport cu datele de la  celelate  SIF-uri si/sau ale alte institutii financiar–bancare) . 

Consiliul de Administratie al SIF Moldova va adreseaza multumiri pentru increderea acordata si pentru modul responsabil de a valorifica principiile corporative de sprijinire a managementului societatii in exercitarea mandatului sau. 

Va rugam si cu acest prilej sa aveti amabilitatea de a consulta toate informatiile legate de modul de organizare si desfasurare a lucrarilor AGA din 29/30.04.2010, astfel incat sa va puteti exercita dreptul de participare la lucrarile AGA si de adoptare a hotararilor AGA.

In acest sens va rugam sa consultati modulul de pe site-ul societatii, actionariat/AGA 29/30.04.2010/materiale informative/proceduri de vot sau sa va adresati telefonic Serviciului actionariat (tel. 0234 576740/410)

14. [03.05.2010] Spre informarea actionarilor/investitorilor:

 In cadrul sedintei AGA din 30.04.2010 au luat cuvantul mai multi actionari ai SIF Moldova, unii dintre acestia avand si calitatea de administratori (Matei Alexandru, Doros Claudiu, Bontas Dumitru, Ceocea Costel) sau de reprezentanti ai unor institutii (actionari institutionali).

Au fost luate in discutie aspecte privind managementul activitatii curente, propuneri/recomandari de imbunatatire ale acesteia precum si de gestionare a lichiditatilor societatii, in vederea atingerii obiectivelor din Programul de Activitate 2010 – punandu-se accentul pe determinare, flexibilitate si diversificare in procesul de administrare a portofoliului.

Au fost solicitate explicitari cu privire la unele prevederi ale Legii 31/1990,  (recomandarea privind existenta administratorilor independenti), chiar daca aceasta tematica nu facea obiectul ordinii de zi. In acest context, s-au solicitat in timpul sedintei AGA reprezentantilor compartimentelor de specialitate din cadrul SIF Moldova (audit intern, control intern, serviciul  juridic) precizari explicite cu privire la cadrul legal invocat, al corespondentei cu CNVM si al incercarilor de clarificare a acestor aspecte inca din anii precedenti (in cadrul mandatelor precedente ale CA), aspecte care denota faptul ca aceasta cerinta este o recomandare. Trebuie avut in vedere faptul ca actuala componenta a Consiliului de Administratie a rezultat in urma votului (actionarii avand cunostinta premergator AGA de toate prevederile incidente privind conditiile ce trebuie indeplinite in mod cumulativ si solidar de organele de conducere ale unei societati de investitii financiare  precum si de conditiile individuale privind fiecare candidat, din dosarele puse la dispozitia CNVM si ale actionarilor). Toate aceste conditii au fost avute in vedere la emiterea avizelor CNVM pentru administratorii alesi de AGA din 25.04.2009. 

In sedinta AGA s-au dat explicatii complete privind  posibilitatea de exercitare a drepturilor actionarilor de a primi dividende, de posibilitatea de actualizare a datelor din registrul consolidat al actionarilor (premergator punerii la dispozitie a dividendelor) precum si de detalierea masurilor ce se au in vedere pentru identificarea celei mai bune oferte de distributie a dividendelor (incercarea de a identifica o eventuala posibilitate, care sa vizeze actionariatul comun al SIF–urilor, care sa asigure accesul la dividendele aferente actiunilor reziduale - cu costuri reduse - si care sa aiba in vedere calendarul efectiv de plata a dividendelor aprobat de fiecare AGA). 

Cu privire la unele aspecte ridicate in AGA privind tranzactiile imobiliare din patrimoniul SIF (care au facut obiectul raportarilor si verificarilor Auditorului extern independent potrivit art. 225 din legea 297/2004) organele de Control si Audit intern prezente la lucrari au luat act de problemele ridicate, urmand a se analiza si dispune verificarea aspectelor prezentate precum si  a masurilor corective, daca se vor impune. 

In cadrul sedintei, Presedintele de sedinta a apreciat ca au fost indeplinite toate obligatiile privind modalitatile de raspuns catre actionari, atat premergator AGA (in conformitate cu prevederile din cadrul legal incident (Legea 31/1990, Regulamentul CNVM nr.6/2009) prin postarea raspusurilor pe site-ul SIF Moldova cat si in cadrul AGA, cand s-au oferit raspunsuri la toate intrebarile actionarilor. 

Mentionam ca lucrarile au fost asistate de un notar public si au fost inregistrate audio-video si strenodactilografiate.

 SIF Moldova, prin vocea Presedintelui, si-a exprimat deschiderea totala pentru implementarea principiilor guvernantei corporative, pentru evaluarea tuturor recomandarilor/propunerilor/observatiilor facute de actionari, ca elemente suport in managementul societatii.

In final, Presedintele de sedinta a sintetizat viziunea privind dezvoltarea SIF Moldova raspunzand la cateva intrebari esentiale:

Ce trebuie sa fim ?

SIF Moldova trebuie sa ramana asa cum a debutat in piata, ca o institutie financiara dinamica ce suscita - prin performanta - interesul investititorilor curajosi si vizionari. 

 Cu ce am pornit la drum in 2010 ?

 Ce obiective ne propunem pentru anul 2010 ?

Dincolo de cifrele, adeseori seci, prezentate la capitolul Program de activitate si BVC 2010 ne propunem:

In plan decizional/operational:

 In planul resursei umane:

 In plan tehnologic:

TOATE ACESTE DEZIDERATE PRESUPUN CALITATI SI ATITUDINI CE POT FI SINTETIZATE IN SLOGANUL NOSTRU PENTRU PREZENT SI VIITOR: 

RESPONSABILITATE PROFESIONALISM INTELIGENTA,  OPTIMISM CURAJ, DIVERSITATE

15. [10.05.2010] In cadrul sedintei AGA din 30.04.2010, la intrebarea adresata de un actionar daca in prezent s-au avut in vedere masuri similare privind suspendarea dreptului de vot pentru detinerile SC Biofarm SA ca si la AGA din 25.04.2009,  presedintele de sedinta a comunicat ca  aspectul va fi verificat si  situatia va fi adusa la cunostinta pe site, in cadrul rubricii "intrebari frecvente".

Consiliul de Administratie, in sedinta din 07.05.2010 a verificat problema sesizata si informeaza actionarii SIF ca in lista cu actionarii carora li s-a limitat dreptul de vot, conform instructiunii CNVM nr.1/2007, atat  la AGA precedenta cat si la cea actuala, nu se regaseste  SC BIOFARM S.A.

16. [10.06.2010] Raspuns catre actionari - Referitor la scrisoarea transmisa de catre un actionar in data de 27.05.2010 prin care se solicita clarificari privind participarea administratorilor la planul de beneficii pentru anul financiar 2009 precum si publicarea unor informatii privind contractele de management – precizam ca:  

Anterior AGA din 29/30.04.2010, unii actionari au solicitat clarificari privind activitatea societatii in conformitate cu art. 117 ^2, (3) din Legea nr. 31/1990.   

Toate problemele ridicate au fost analizate de conducerea executiva/consiliul de administratie si au fost supuse verificarilor organelor de control ale societatii, constatandu-se :

· nu au fost sesizate incalcari ale reglementarilor aplicabile activitatii SIF si  ale regulilor prudentiale investitionale.

· au fost respectate normele si reglementarile interne; toate aspectele pentru care au fost solicitate explicatii suplimentare se regasesc in obligatiile institutionale privind raportarile periodice, curente, precum si in raportul  conducatorilor efectivi si a Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2009.

· au fost facute unele recomandari de catre auditul intern privind completarea cadrului decizional intern si documentarea suplimentara privind unele implicatii fiscale, pentru care au fost initiate proceduri de implementare a acestora, in vederea armonizarii reglementarilor si procedurilor interne cu recomandarile facute.

 Informam ca pana la data de 26.04.2010, data precizata in Convocator, la  toate solicitarile adresate conducerii SIF Moldova privind aspecte legate de activitatea curenta si/sau materialele corespunzatoare ordinii de zi ale AGOA din 29/30.04 a.c., au fost indeplinite obligatiile de a se raspunde (conform Legii 31/1990 si Regulamentului CNVM nr.6/2009) prin corespondenta directa si/sau prin postare pe site-ul societatii la “intrebari frecvente”. La finalul zilei de 26.04.2010 a fost completat modulul de “intrebari frecvente” cu o sinteza a  tematicilor abordate in relatia cu actionarii SIF Moldova, in aceasta etapa premergatoare AGA.

In acelasi timp va informam ca CNVM a solicitat detalierea unor informatii cuprinse in materialele supuse analizei si aprobarii AGA, detalieri care au fost agreate de catre auditorul financiar (Deloitte Audit) si facute publice prin postarea pe site-ul SIF Moldova in data de 14.04.2010.

Avand in vedere ca intrebarile formulate de actionar nu au fost transmise in termenul prevazut de art. 117^2 (3) din Legea nr. 31/1990 si faptul ca acesta nu a participat la lucrarile AGA consideram util sa prezentam unele consemnari din procesul verbal al sedintei AGA.

 La momentul prezentarii punctelor de pe ordinea de zi a AGA, in procesul verbal se consemneaza la: “(...) punctul 5 de pe ordinea de zi  “Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si a limitelor generale de remunerare pentru directorii SIF MOLDOVA”. – urmatoarele:

Presedintele precizeaza ca avandu-se in vedere rezultatele  economico–financiare raportate, anul 2009 continua trendul ascendent al performantei financiare a SIF Moldova, (profitul net realizat in  exercitiul financiar 2009 reprezinta cel mai mare profit din ultimii 10 ani, situatie reflectata  in Contul de profit si pierdere si in realizarea indicatorilor din BVC 2009) criteriile de performanta si responsabilitatile impuse prin programul de activitate, BVC precum si cele prevazute in contractele de mandat, remuneratia pentru administratori precum si limitele generale de remunerare pentru conducatorii efectivi au avut in vedere corelarea responsabilitatilor cu rezultatele si cu nivelul de salarizare al personalului.

De asemenea Presedintele precizeaza ca Consiliul de Administratie, avand in vedere considerentele precizate anterior referitoare la indeplinirea indicatorilor de performanta in anul 2009, are in vedere mentinerea propunerii de participare a administratorilor la planurile de beneficii la nivelul procentual si modalitatea de calcul aprobate de adunarile generale anuale si in mandatul precedent si corelat in acelasi timp cu nivelurile si modalitatea de calcul prevazute in planurile de beneficii ale salariatilor inscrise in Contractul Colectiv de Munca, respectiv participarea  administratorilor la planurile de beneficii intr-un procent de 1,5% din profitul net calculat anterior constituirii provizionului aferent sumei corespunzatoare.”

Pe baza informatiilor prezentate in materialele informative puse la dispozitia actionarilor anterior AGA, precum si pe baza informatiilor si pozitiilor prezentate in cadrul AGA (consemnate in procesul verbal), s-a procedat la supunerea la vot a propunerii privind cuantumul participarii administratorilor la planurile de beneficii 2009 si s-a adoptat Hotararea nr. 10.

Aproba participarea administratorilor la planurile de beneficii 2009 intr-un procent de 1,5% din profitul net calculat anterior constituirii provizionului.

Voturi: pentru 72,674%; impotriva 17,825%, abtinere 9,438%. anulate 0,062%”

 In contextul prezentat, raspunsurile punctuale la intrebarile adresate de catre un actionar in data de 27.05.2010 sunt:

1. Participarea administratorilor la profit pentru anul financiar 2009 a fost aprobata de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30.04.2010 prin hotararea nr. 10. Consiliul de Administratie a dispus repartizarea sumelor reprezentand participarea administratorilor la planurile de beneficii in raport cu criteriile interne stabilite prin hotarare.

2. Temeiul legal pentru adoptarea hotararii Consiliului de Administratie privind modul de distribuire a participarii administratorilor la planurile de beneficii il constituie hotararea AGOA nr. 10 din 30.04.2010 precum si art. 142 din Legea nr. 31/1990 republicata modificata si completata si art. 7 din Actul Constitutiv al SIF Moldova S.A.

3. Dupa aprobarea de catre AGOA din 30.04.2010 a propunerii de participare a administratorilor la planurile de beneficii si a valorii totale a acestei participatii, stabilirea in concret a modului de participare a administratorilor la planurile de beneficii este atributul exclusiv al Consiliului de Administratie care urmeaza sa puna in executare hotararea adunarii generale a actionarilor.

4. Sumele incasate de administratori sunt cele mentionate in situatiile financiare prezentate AGOA din 30.04.2010 si aprobate de aceeasi adunare generala.

5. Contractele de management sunt contracte obligatorii impuse de art. 152 din Legea nr. 31/1990 republicata si completata iar informarea investitorilor cu privire la incheierea lor s-a efectuat in conformitate cu prevederile legale.

 *Cu prilejul acestui raspuns informam actionarii/investitorii/piata ca ne-am indeplinit toate obligatiile de raportare si comunicare pe temele care au stat in atentia Adunarii Generale a Actionarilor din 29.04.2010. In acest context  precizam ca hotararile AGA din 29.04.2010 nu au fost contestate in instanta.