INSTRUCTIUNEA CNMV 6/2012 - LIMITARI VOT AGA

------- Diminuare capital social SIF Moldova - 28.10.2019
CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
1.002.179.176 50.108.959

  ------- AGOA 18/19.04.2019

CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
1.013.179.176 50.658.959

 

Total actiuni SIF Moldova

 

 

1.013.179.176

 

100,00%

 

Total actiuni rascumparate SIF Moldova

(fara drept de vot)

22.065.237

 

2,18%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 05.04.2019

 

991.113.939

 

97,82%

 

La data de referinta 05.04.2019 pentru sedintele AGEA & AGOA din 18/19.04.2019 nu au fost identificate detineri mai mari de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA (conform Art 286^1 din Legea 297/2004).

Actiunile care fac obiectul rascumpararii de catre SIF Moldova, conform Hotarârii nr. 4 AGEA din 01.04.2015, Hotarârii nr. 4 a AGEA din 25.04.2016 si Hotararii nr. 2 AGEA din data de 27.04.2018, au dreptul de vot suspendat, prin urmare, nu intra in calculul cvorumului de prezenta si adoptare hotarari. Numarul acestor actiuni este de 22.065.237, comunicat de Depozitarul Central in registrul consolidat la data de referinta – 05.04.2019 - pentru sedintele AGEA si AGOA din 18/19.04.2019.

 

------- AGOA 27/28.04.2018

 

CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
1.013.179.176 50.658.959

 

Total actiuni SIF Moldova

 

 

1.013.179.176

 

100,00%

 

Total actiuni rascumparate SIF Moldova

(fara drept de vot)

11.065.237

 

1,09%

 

Total drepturi vot suspendate

conform Deciziei ASF 514/25.04.2018

1.623.364

 

0,16%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 13.04.2018

 

1.000.490.575

 

98,75%

 

La data de referinta 13.04.2018 pentru sedintele AGEA & AGOA din 27/28.04.2018 au fost comunicate de catre ASF, prin decizia 514/25.04.2018, detineri mai mari de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA (conform Art 286^1 din Legea 297/2004).

Actiunile care fac obiectul rascumpararii de catre SIF Moldova, conform Hotararii AGEA nr. 4 din 01.04.2015, Hotararii AGEA nr. 4 din 25/26.04.2016 si Hotararii AGEA nr. 2 din 04.04.2017 conform reglementarilor in vigoare, au dreptul de vot suspendat, prin urmare, nu intra in calculul cvorumului de prezenta si adoptare hotarari. Numarul acestor actiuni este de 11.065.237, comunicat de Depozitarul Central in registrul consolidat la data de referinta – 13.04.2018 - pentru sedintele AGEA si AGOA din 27/28.04.2018.

 

------- AGOA 03/04.08.2017
CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
1.038.179.176 51.908.959

La data de referinta 21.07.2017 pentru sedintele AGEA & AGOA din 03/04.08.2017 nu au fost identificate detineri mai mari de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA (conform Art 286^1 din Legea 297/2004).

Actiunile care fac obiectul rascumpararii de catre SIF Moldova, conform Hotararii AGEA nr. 4 din 01.04.2015, Hotararii AGEA nr. 4 din 25/26.04.2016 si Hotararii AGEA nr. 2 din 04.04.2017 conform reglementarilor in vigoare, au dreptul de vot suspendat, prin urmare, nu intra in calculul cvorumului de prezenta si adoptare hotarari. Numarul acestor actiuni este de 41.000.000, comunicat de Depozitarul Central in registrul consolidat la data de referinta – 21.07.2017 - pentru sedintele AGEA si AGOA din 03/04.08.2017.

Total actiuni SIF Moldova

 

 

1.038.179.176

 

100,00%

 

Total voturi rascumparate SIF Moldova

41.000.000

 

3,95%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 21.07.2017

 

997.179.176

 

96,05%

 

 

------- AGOA 04/05.04.2017
CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
1.038.179.176 51.908.959

La data de referinta 21.03.2017 pentru sedintele AGEA & AGOA din 04/05.04.2017 nu au fost identificate detineri mai mari de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA (conform Art 286^1 din Legea 297/2004).

Actiunile care fac obiectul rascumpararii de catre SIF Moldova, conform Hotararii AGEA nr. 4 din 01.04.2015 si Hotararii AGEA nr. 4 din 25/26.04.2016, conform reglementarilor in vigoare, au dreptul de vot suspendat, prin urmare, nu intra in calculul cvorumului de prezenta si adoptare hotarari. Numarul acestor actiuni este de 16.000.000, comunicat de Depozitarul Central (NR. SIF2 1620/27.03.2017) in registrul consolidat la data de referinta – 21.03.2017 - pentru sedintele AGEA si AGOA din 04/05.04.2017.

Total actiuni SIF Moldova

 

 

1.038.179.176

 

100,00%

 

Total voturi rascumparate SIF Moldova

16.000.000

 

1,54%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 21.03.2017

 

1.022.179.176

 

98,46%

 

 

------- AGOA 29/30.08.2016
CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
1.038.179.176 51.908.959

La data de referinta 18.08.2016 pentru AGOA din 29.08.2016 nu au fost identificate detineri mai mari de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA (conform Art 286^1 din Legea 297/2004 si adresei ASF NR 4601/26.08.2016).

Actiunile care fac obiectul rascumpararii de catre SIF Moldova, conform Hotararii AGEA nr. 4 din 01.04.2015 si Hotararii AGEA nr. 4 din 25/26.04.2016, conform reglementarilor in vigoare, au dreptul de vot suspendat, prin urmare, nu intra in calculul cvorumului de prezenta si adoptare hotarari. Numarul acestor actiuni este de 9.626.064, comunicat de Depozitarul Central (NR. 4577/23.08.2016) in registrul consolidat la data de referinta – 18.08. 2016 - pentru AGA din 29/30.08.2016.

Total actiuni SIF Moldova

 

 

1.038.179.176

 

100,00%

 

Total voturi rascumparate SIF Moldova

9.626.064

 

0,93%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 18.08.2016

 

1.028.553.112

 

99,07%

 

 

------- AGEA & AGOA 25/26.04.2016
CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
1.038.179.176 51.908.959

Detineri mai mari de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA la AGEA & AGOA din 25.04.2016 conform Art 286^1 din Legea 297/2004 – nu au fost identificate

Pentru actiunile proprii SIF Moldova – in numar de 10.381.775 actiuni, la 14.04.2016 - dobandite in baza Hotararii nr. 4 a AGEA din 01.04.2015, conform Art 105, alin(2) din Legea 31/1990 dreptul de vot se suspenda:

Total actiuni SIF Moldova

 

 

1.038.179.176

 

100,00%

 

Total voturi rascumparate SIF Moldova

10.381.775

 

1,00%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 14.04.2016

 

1.027.797.401

 

99,16%

 

 

------- AGEA 13/14.01.2016
CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
1.038.179.176 51.908.959

Detineri mai mari de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA la AGA din 13/14.01.2016 conform Art 2861 din Legea 297/2004 – nu au fost identificate


Pentru actiunile proprii SIF Moldova – in numar de 8,694,628 actiuni, la 14.12.2015 - dobandite in baza Hotararii nr. 4 a AGEA din 01.04.2015, conform Art 105, alin(2) din Legea 31/1990 dreptul de vot se suspenda:

Total actiuni SIF Moldova

 

 

1.038.179.176

 

100,00%

 

Total voturi rascumparate SIF Moldova

8.694.628

 

0,84%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 14.12.2015

 

1.029.484.548

 

99,16%

 

 

CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
519.089.588 25.954.479

Detineri mai mari de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA la AGA din 14/15.04.2014

Total actiuni SIF Moldova

 

 

519.089.588

 

100,00%

 

Total voturi suspendate

 la data de 11.04.2014

2.829.700

 

0,545%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 11.04.2014

 

516.259.888

 

99,455%

 

Detineri mai mari de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA la AGA din 04/05.04.2013

Total actiuni SIF Moldova

 

 

519.089.588

 

100,00%

 

Total voturi suspendate

 la data de 05.04.2013

24.936.542

 

4,80%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 05.04.2013

 

494,153,046

 

95,20%

 

Detineri mai mari de 1% din capitalul social al SIF MOLDOVA la AGA din 26/28.11.2011

Total actiuni SIF Moldova

 

 

519.089.588

 

100,00%

 

Total voturi suspendate

 la data de 24.11.2011

3.598.072

 

0,693%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 24.11.2011

 

515.491.516

 

99,307%

 

Detineri mai mari de 1% din capitalul social al SIF MOLDOVA la AGA din 23/24.09.2011

Total actiuni SIF Moldova

 

 

519.089.588

 

100,00%

 

Total voturi suspendate

 la data de 21.09.2011

3.748.576

 

0,722%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 21.09.2011

 

515.341.012

 

99,278%

 

Detineri de mai mult de 1% din capitalul social al SIF MOLDOVA la AGA din 21/22.04.2011

Total actiuni SIF Moldova

 

 

519.089.588

 

100,00%

 

Total voturi suspendate

 la data de 19.04.2011

7.969.425

 

1,535%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 19.04.2010

 

511.120.163

 

98,465%

 

Detineri de mai mult de 1% din capitalul social al SIF MOLDOVA la AGA din 29/30.04.2010

Total actiuni SIF Moldova

 

 

519.089.588

 

100,00%

 

Total voturi suspendate

 la data de 07.04.2010

24.415.451

 

4,70%

 

Total actiuni cu drept de vot

la data de 07.04.2010

 

494.674.137

 

95,30%

 

Detineri de mai mult de 1% din capitalul social al SIF MOLDOVA la AGA din 24/25.04.2009

Total actiuni SIF Moldova 

 

519.089.588

100,00%

 

Total voturi suspendate

 la data de 15.05.2009

 

41.446.043

7,98%

 

Total actiuni cu drept de vot

 la data de 15.05.2009

477.643.545

 

92,02%