COMUNICATE 2011


 

[15.12.2011]

Comunicat finalizare contract EGB

Comunicat SIF2 crestere prag

Comunicat sistare temporara plati dividende SIF2

 

[12.12.2011]

Comunicat subscriere actiuni BCR

 

[05.12.2011]

Comunicat litigiu AVAS

Comunicat vanzare actiuni BCR

 

[30.11.2011]

Comunicat tranzactie actiuni BCR

 

[28.11.2011]

Comunicat hotarari AGOA 28.11.2011, publicat in ziarul Bursa din data de 29.11.2011, electronic la BVB 28.11.2011, electronic la CNVM 28.11.2011, fax la CNVM 28.11.2011, buletinul CNVM nr.48 din 28-30.11.2011, Monitorul Oficial partea a IV-a nr.4455 din data de 14.12.2011

 

[26.11.2011]

Comunicat neintrunire cvorum pentru AGOA din 26.11.2011

 

[25.11.2011]

Comunicat stadiu litigii

 

[24.11.2011]

Comunicat suspendare drept de vot

 

[18.11.2011]

Comunicat litigiu Matei Alexandru

 

[17.11.2011]

Comunicat litigiu anulare efecte hotarari AGOA 25.04.2009

Comunicat litigiu Matei Alexandru

 

[15.11.2011]

Comunicat Litigiu AVAS

 

[14.11.2011]

Comunicat privind completarea materialelor AGOA din 26/28 noiembrie 2011

 

[07.11.2011]

Comunicat privind completarea materialelor AGOA din 26/28 noiembrie 2011

 

[02.11.2011]

Comunicat Litigiu AVAS

 

[28.10.2011]

Comunicat privind punerea la dispozitia publicului a Raportului Trimestrului III 2011

 

[26.10.2011]

Comunicat devansare calendar financiar

 

[25.10.2011]

Raport curent - Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

[18.10.2011]

Comunicat litigiu Vascan Stela

 

[12.10.2011]

Comunicat litigiu AVAS

 

[11.10.2011]

Comunicat litigiu

 

[24.09.2011]

Comunicat Hotarari AGOA 24.09.2011, publicat in ziarul Bursa din data de 26.09.2011, Buletin CNVM nr. 38/19-24.09.2011, electronic BVB 24.09.2011, electronic CNVM 24.09.2011

Comunicat incetare mandat administrator Matei Alexandru

 

[23.09.2011]

Comunicat neintrunire cvorum pentru AGOA din 23.09.2011

 

[22.09.2011]

Comunicat litigiu

 

[21.09.2011]

Comunicat limitare voturi AGOA SIF Moldova 23(24).09.2011

 

[16.09.2011]

Comunicat completare si consolidare materiale AGOA SIF Moldova 23(24).09.2011

 

[15.09.2011]

Comunicat - Scrisoarea primita din partea “EGB“ referitoare la “Conditiile generale privind retragerea SIF-urilor din BCR”

 

[09.09.2011]

Comunicat privind Raspunsul adresat scrisorii domnului Matei Alexandru in calitate de actionar al SIF Moldova

 

[05.09.2011]

Comunicat completare materiale AGOA

 

[31.08.2011]

Comunicat referitor la Acordul privind amanarea listarii BCR

- Acord privind amanarea listarii BCR

- Act aditional

 

[23.08.2011]

Comunicat convocator AGOA SIF Moldova 23(24).09.2011 (publicat in ziarele Bursa si Desteptarea din 24.08.2011 si M.O. nr.3214/24.08.2011)

 

Situatii financiare consolidate 2010

- Comunicat

- Raport CA

 

[22.08.2011]

Comunicat referitor la Informarea actionarilor/investitorilor cu privire la solicitarea unor actionari ai SIF Moldova

- solicitare AVIVA Asigurari

- solicitare AVIVA Pensii

- solicitare CERTINVEST

- solicitare AIPC

 

Comunicat litigiu Matei Alexandru

- Certificat de grefa Tribunalul Bacau

 

[17.08.2011]

Comunicat referitor la: Informarea actionarilor/investitorilor cu privire la rezultatul verificarii unor operatiuni derulate in mandatele precedente ale Consiliului de Administratie al SIF Moldova SA

Raport de verificare - extrase

AGA SIF Moldova - extras proces-verbal

Hotararea CA din 28.07.2011

Adresa CNVM

 

[01.08.2011]

Comunicat referitor disponibilitate Raport Semestrul I 2011

 

[29.07.2011]

Comunicat referitor la solicitarea unui grup de actionari de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova si Hotararea Consiliului de Administratie nr.1 din 28.07.2011

 

[28.07.2011]

Comunicat referitor Modificare calendar comunicare financiara pentru Sem I_2011

 

[28.07.2011]

Comunicat referitor Raport audit financiar cf art.225

 

[27.07.20011]

Comunicat referitor la solicitarea unui grup de actionari in vederea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova

solicitare Grupul Raiffeisen

solicitare AVIVA

solicitare CERTINVEST

 

[27.07.2011]

Comunicat referitor vanzare pachete de actiuni

 

[11.07.20011]

Comunicat referitor litigiu AVAS (Invest House)

 

[27.06.2011]

Comunicat litigiu AVAS

 


[17.06.2011]

Comunicat incheiere contract audit financiar

 


[15.06.2011] - ziarul Bursa

Comunicat referitor plata dividende

Comunicat referitor contracte management

Comunicat referitor comitete consultative

 


[06.06.2011]

Comunicat suspendare AGA BCR

 


[03.06.2011]

Comunicat litigiu BCR

 


[20.05.2011]

Comunicat litigii AGOA 22.04.2011

Comunicat delegare competente (Bursa 23.05.2011)

 


[19.05.2011]

Comunicat litigiu Amicosottis (Bursa 19.05.2011)

 


[29.04.2011]

Comunicat referitor litigiu

Comunicat referitor scoaterii la vanzare  actiuni Vascar Vaslui

 


[22.04.2011)

Comunicat  referitor hotarari  AGOA 2011 (Bursa, MO.nr.1493/28.04.2011, Buletinul CNVM din 22.04.2011)

 


[22.04.2011]

Comunicat disponibilitate raport T I 2011

Comunicat disponibilitate raport anual 2010

Raport incheiere contracte administratie, cf. art. 225 din Legea 297/2004 

Comunicat modificare calendar financiar T1 2011

 


[21.04.2011]

Neintrunire cvorumuri pt AGEA si AGOA

 


[19.04.2011]

Comunicat concertare AGA 2011

 


[08.03.2011]

Comunicat litigiu AVAS

 


[28.02.2011]

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea Iv-a, nr. 730/28.02.2011, in Buletinul CNVM nr. 8 din 2011 si in cotidianele:

Desteptarea - Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare 2011; Anexa la convocatorul AGEA din data de 21/22.04.2011

Ziarul Financiar - Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare 2011; Anexa la convocatorul AGEA din data de 21/22.04.2011

Propunerile Consiliului de Administratie privind aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2010 (publicate pe site-urile BVB si CNVM)

 


[28.01.2011]

Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2010

 


 

[27.01.2010]

Comunicat referitor calendar de raportare 2011

 


[21.01.2011]

Comunicat referitor conflict cu S.C. ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A

 


[20.01.2011]

 

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE “MOLDOVA” S.A. BACAU scoate la vanzare un pachet de 148.900 actiuni detinut la S.C. VASCAR S.A. Vaslui, reprezentand 21,45 % din capitalul social al societatii, la pretul minim de 14 lei/actiune.  ...detalii

 


[11.01.2011]

Comunicat cu precizari referitoare la informatiile cuprinse in articolul "Seful SIF 2: nu mai contam pe banci pentru dividende, vom vinde pentru a face rost de cash" – aparitie in Ziarul Financiar din 11.01.2011.