ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA A ACTIONARILOR 5/6 APRILIE 2012


 

 

[06.04.2012]

Comunicat Hotarari AGOA 6 aprilie 2012

Hotararile au fost publicate in:

 


 

[05.04.2012]

Comunicat neintrunire cvorum AGEA/AGOA 5 aprilie 2012

 

[29.03.2012]

Comunicat nedepasire prag detinere 5% AGEA/AGOA 5/6 aprilie 2012

 

[20.03.2012]

Comunicat materiale AGAE si AGAO - forma finala (auditate)

 

MATERIALE INFORMATIVE AFERENTE PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI - AGOA


 

PUNCTUL 1

Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011

 

Raportul de activitate al Consiliului de Administratie

anexa 1 - situatia activului net la 31.12.2011

anexa 2 - situatii financiare auditate

anexa 3 - situatia litigiilor la 31.12.2011

anexa 4 - situatia raportarilor CNVM, BVB

 

PUNCTUL 2

Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2011, insotite de opinia auditorului financiar

Situatii financiare 2011 auditate si opinia auditorului financiar

 

PUNCTUL 3

Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011 - Aprobarea dividendului brut/actiune - Stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor

 

PUNCTUL 4

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2011

 

PUNCTUL 5

Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori, pentru directori (conducatori efectivi) si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 15318 din legea 31/1990 republicata

Act aditional nr. 1 la Contractele de administratie

 

PUNCTUL 6

Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de activitate pentru anul 2012, a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a Declaratiei de politici investitionale 2011-2013 actualizata.

 

PUNCTUL 7

Alegerea unui administrator pentru completarea numarului de sapte membri ai Consiliului de Administratie.

 

PUNCTUL 8

Prezentarea modificarilor "Actului Constitutiv" impuse de Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii 297/2004 privind piata de capital

 

PUNCTUL 9

Aprobarea desfiintarii reprezentantelor SIF Moldova SA din Braila, Galati, Piatra Neamt, Suceava si Tulcea

 

PUNCTUL 10

Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte venituri".

 

PUNCTUL 11

Aprobarea datei de 27.04.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor

 

Proiect hotarari

 


 

[05.03.2012]

Comunicat privind propunerea de majorare capital social

 

[05.03.2012]

Scrisoare catre actionari propunere majorare capital social

 

[17.02.2012]

Comunicat proiecte de rezolutii, lista candidati administrator

Lista candidatilor

Scrisoare catre actionari

 

FORMULARE VOT


Formular procura speciala AGAO

Formular buletin de vot AGAO

 

Formular procura speciala AGAE

Formular buletin de vot AGAE


 

[14.02.2012]

Comunicat completare materiale AGAO/AGAE, publicat in ziarul Bursa din data de 15.02.2012, in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.589/17.02.2012 si Buletinul CNVM nr.7 din luna februarie.

AGAE/AGAO SIF Moldova Aprilie 2012 - Sinteza

 


 

[02.02.20120]

Scrisoare catre actionari

Prezentare materiale AGA

 

MATERIALE INFORMATIVE AFERENTE PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI - AGAE


 

PUNCTUL 1

Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar cu suma de 103.817.917,6 lei prin emiterea unui numar de 1.038.179.176 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si prima de emisiune de 0,01 lei/actiune.

 

PUNCTUL 2

Prezentarea, discutarea si aprobarea modificarilor Actului Constitutiv al SIF Moldova S.A. Bacau, conform propunerilor din ANEXA la Convocator.

 

PROIECT de modificare a Actului Constitutiv al Societatii de Investitii Financiare “MOLDOVA” S.A.

 

PUNCTUL 3

Aprobarea datei de 27.04.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor

 

Proiect hotarari

 

MATERIALE INFORMATIVE AFERENTE PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI - AGOA


 

PUNCTUL 1

Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2011

 

Raportul de activitate al Consiliului de Administratie

anexa 1 - situatia activului net la 31.12.2011

anexa 2 - situatii financiare neauditate

anexa 3 - situatia litigiilor la 31.12.2011

anexa 4 - situatia raportarilor CNVM, BVB

 

PUNCTUL 2

Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2011, insotite de opinia auditorului financiar

Situatii financiare 2011 auditate si opinia auditorului financiar

 

PUNCTUL 3

Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011 - Aprobarea dividendului brut/actiune - Stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor

 

PUNCTUL 4

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2011

 

PUNCTUL 5

Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori, pentru directori (conducatori efectivi) si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 15318 din legea 31/1990 republicata

Act aditional nr. 1 la Contractele de administratie

 

PUNCTUL 6

Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de activitate pentru anul 2012, a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a Declaratiei de politici investitionale 2011-2013 actualizata.

 

Calendar intalniri

 

PUNCTUL 7

Alegerea unui administrator pentru completarea numarului de sapte membri ai Consiliului de Administratie.

 

PUNCTUL 8

Prezentarea modificarilor "Actului Constitutiv" impuse de Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii 297/2004 privind piata de capital

 

PUNCTUL 9

Aprobarea desfiintarii reprezentantelor SIF Moldova SA din Braila, Galati, Piatra Neamt, Suceava si Tulcea

 

PUNCTUL 10

Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte venituri".

 

PUNCTUL 11

Aprobarea datei de 27.04.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor

 

Proiect hotarari

 

DOSAR CANDIDATURA


 

Continut dosar candidatura

1.Cerere candidat

2.Declaratie Reg.15/2004

3.Chestionar de evaluare a bunei reputatii

4.Declaratie detineri

5.Declaratie detineri I1/2007

6.Declaratie de acceptare a mandatului de administrator

7.Declaratie mentinere candidatura

 

PROCEDURI DE VOT


1.Conditii de validare a hotararilor

2.Procedura de vot prin corespondenta

3.Procedura de vot procuri speciale

4.Declaratie mandatar

 

FORMULARE VOT


Formular procura speciala AGAO

Formular buletin de vot AGAO

 

Formular procura speciala AGAE

Formular buletin de vot AGAE


 

[31.01.2012]

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII  DE  INVESTIŢII  FINANCIARE  MOLDOVA  SA cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată în Registrul  Comerţului sub numărul J04/2400/1992, având codul de înregistrare fiscală RO2816642, întrunit în şedinţa din data de 31 ianuarie 2012

 

C O N V O A C Ă

pentru data de 5 aprilie 2012 la ora 10,00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

si la ora 11,00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA

 

Convocator AGEA si AGOA SIF MOLDOVA - 5/6 aprilie 2012, publicat in ziarul Bursa din data de 02.02.2012, ziarul Desteptarea din data de 02.02.2012, Buletinul CNVM nr.4 din luna ianuarie, Monitorul Oficial partea a IV-a nr.385/02.02.2012.

Rezultate preliminare 2011 si repartizare profit

Calendar comunicare financiara 2012

 

 


[11.01.2012]

Comunicat SIF Moldova