ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 2011

 


Hotarari AGOA 22.04.2011, publicate in MO nr.1493/28.04.2011

 


Prezentare SIF Moldova Realizari 2010-Perspective 2011

 


CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al SIF MOLDOVA convoaca pentru data de 21/22 aprilie 2011 Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor

 

Comunicat - punere la dispozitie materiale informative in forma finala[18.03.2011]

 

Convocator, Modificarile si completarile unor articole din Actul Constitutiv al SIF Moldova SA.[MO nr.730/28.02.2011]

 


MATERIALELE INFORMATIVE PRIVITOARE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI

 

1.Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2010.

        - anexa 1 - situatia activului net la 31.12.2010 si situatia detaliata a activelor.
        - anexa 2 - situatiile financiare (se regasesc la punctul 2 ordinea de zi).
       -
anexa 3 - situatia litigiilor la 31.12.2010
        - anexa 4 - raportari BVB, CNVM 2010.
       - anexa 5 - declaratia "Aplici" sau "Explici"

*Precizari referitoare la controlul de fond al CNVM


2.Situatiile financiare individuale pentru anul 2010, insotite de opinia auditorului financiar.
        - opinia auditorului
        - situatiile financiare auditate


 3.Propunerea Consiliului de Administratie privind:
        - repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010;
        - stabilirea dividendului brut/actiune;
        - stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor.4.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

 


5.Contractele de administratie pentru administratorii SIF Moldova SA.
5.1.Contract de administratie6.Propunerea Consiliului de Administratie privind limitele generale de remunerare pentru administratori si a limitelor generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova SA.7.Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar.

 Lista persoanelor  care si-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar 

 


8.Programul de activitate pentru anul 2011. Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011. Declaratia de politici investitionale 2011-2013.9.Prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de trei ani si inregistrarea acestora la "alte venituri".