ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 13/14 IANUARIE 2016


 

[15.11.2015]

Convocator AGEA 13/14.01.2016

a. Sinteza Prezentare Consolidare VN

b. Sinteza Stadiului implementarii strategiei multianuale 2014-2018 - Consultare actionari program 2016

 

MATERIALE INFORMATIVE AGEA

1. Alegerea secretariatului AGEA

2. Consolidare VN

 • Procedura consolidare VN
 • ANEXA 1 - Formular aport VN
 • ANEXA 2 - Formular restituire aport
 • 3. Strategie Consultare program 2016

  3.1. ANEXA 3.1 - Decizia investitionala - flux

  3.2. ANEXA 3.2 - Raportari curente BVB, ASF

  4. Imputernicire CA, mandatare PDG, VPDGA

  5. Data de inregistrare

  6. Data platii

  7. Proiect hotarari AGEA ianuarie 2016

   

  PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA

  1. Procedura generala AGEA

  2. Procedura de vot prin corespondenta

  3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

  4. Procedura comisii tehnice AGEA

  5. Formular buletin de vot prin corespondenta

  6. Formular imputerniciri speciale AGEA

  7. Declaratie Imputerniciri Speciale

  8. Declaratie Imputerniciri Generale