ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 28/29 IANUARIE 2021


 

HOTARARI ADOPTATE

[28.01.2021, 12:42]

 

Hotararile AGOA SIF Moldova SA din data de 28.01.2021

(publicate in MO 832/01.03.2021, partea a IV-a)


 

CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
989.479.176 49.219.907

 

--->

 

Total actiuni SIF Moldova 989.479.176 100,00%
Total actiuni rascumparate SIF Moldova (fara drept de vot) 8.833.527 0,89%
Total actiuni cu drept de vot la data de 11.01.2021 980.645.649 99,11%%

 

MATERIALE INFORMATIVE AGOA


[22.12.2020]

1. Materialele aferente fiecarui punct de pe ordinea de zi

1. Alegerea secretariatului AGOA

2. Alegerea membrilor CA pentru un mandat de 4 ani

2.1 Raport CA - Drive for performance

3. Politica de remunerare a conducatorilor societatii -nota de fundamentare

3.1 Politica de remunerare a conducatorilor

4. Contractele de administratie si management

4.1 Contract de administratie

4.2 Contract de management - DIRECTOR GENERAL

4.3 Contract de management - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

5. Data de inregistrare

6. Mandatare indeplinire hotarari AGOA

2. Lista candidatilor pentru functia de administrator

Candidaturile depuse pentru functia de administrator

3. Formularele de vot

Formular BVC AGOA

Formular imputernicire speciala AGOA

Declaratie Imputerniciri Speciale

Declaratie Imputerniciri Generale


[22.12.2020]

(18:03) - Eveniment important - Publicare materiale pentru ordinea de zi AGOA din data 28/29 ianuarie 2021(completare Rapoarte curente din 20.11.2020 si 10.12.2020)>


 


 

[10.12.2020]

Alegerea membrilor Consiliului de administratie

2.1 Conditii ce trebuie indeplinite de catre o persoana pentru a putea face parte din structura de conducere SIF Moldova

2.2 Lista documentelor din dosarul de candidatura

2.2.1 ANEXA nr. 1 - Declaratie cf Regulamentul nr.1/2019

2.2.2 ANEXA nr. 2 - Declaratie

2.2.3 ANEXA nr. 3 - Declaratie independent

2.2.4 ANEXA nr. 4 - Declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal


 


 

PROCEDURI DE DESFASURARE AGOA


1. Procedura generala desfasurare AGOA

2. Procedura de vot prin corespondenta

3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

 


 

[10.12.2020]

(16:58) - Eveniment important - publicare informatii in pregatirea Adunarii generale ordinare a actionarilor din data 28/29 ianuarie 2021 (completare Raport curent din 20.11.2020 privind Convocarea AGOA)


 

[20.11.2020]

(18:00) Raport curent: Convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor in data de 28/29 ianuarie 2021


Convocatorul Adunarii generale ordinare a actionarilor in data de 28/29 ianuarie 2021 - publicat in MO partea a IV-a 4132/23.11.2020