ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR 03/04 AUGUST 2017


 

HOTARARI ADOPTATE


(03.08.2017, 13:05) Evenimente importante: Desfasurare sedinte AGEA si AGOA 03.08.2017 - Hotarari (publicate in MO 3429/20.09.2017, partea a IV-a)


 

Total actiuni SIF Moldova 1.038.179.176 100,00%
Total voturi rascumparate SIF Moldova 41.000.000 3,95%
Total actiuni cu drept de vot la data de 21.07.2017 997.179.176 95,05%

 


 

MATERIALE INFORMATIVE AGEA


1. Alegerea secretariatului AGEA

2. Aprobarea reducerii capitalului social

Proiect hotarari AGEA 03/04.08.2017

 


 

MATERIALE INFORMATIVE AGOA


1. Alegerea secretariatului AGOA

2.1 Situatii financiare 2016 consolidate

2.2 Raportul CA 2016 consolidat

2.3 Opinia auditorului financiar situatii financiare 2016 consolidate

 

Proiect hotarari AGOA 03/04.08.2017

 


 

PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA & AGOA


1. Procedura generala desfasurare AGEA & AGOA

2. Procedura de vot prin corespondenta

3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

4. Formular BVC AGEA

5. Formular imputernicire speciala AGEA

6. Formular BVC AGOA

7. Formular imputernicire speciala AGOA

8. Declaratie Imputerniciri Speciale

9. Declaratie Imputerniciri Generale


 


 

 

[30.06.2017]

(11:45) Eveniment important - Modificare calendar de comunicare financiara 2017

(11:50) Eveniment important - Convocare AGEA si AGOA in 03/04.08.2017

Convocator AGEA si AGOA 03/04.08.2017 - publicat in MO 2295/03.07.2017, partea a IV-a