ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR EVERGENT INVESTMENTS - 29/30 APRILIE 2021


 

HOTARARI ADOPTATE

 

[29.04.2021, 11:45]Evenimente importante - Desfasurare AGEA si AGOA din 29.04.2021 la prima convocare


Hotararile AGEA si AGOA SIF Moldova SA din data de 29.04.2021

 

CS EVERGENT Investments (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
989.479.176 49.219.907

 

 

Total actiuni EVERGENT Investments 989.479.176 100,00%
Total actiuni rascumparate EVERGENT Investments (fara drept de vot) 21.463.130 2,169%
Total actiuni cu drept de vot la data de 16.04.2021 968.016.046 97,831%

 


 

MATERIALE INFORMATIVE AGEA


1. Alegerea secretariatului AGEA

2. Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments

3. Program de rascumparare a actiunilor proprii ("Programul 5")

4. Data inregistrare

5. Mandatare indeplinire hotarari AGEA

 

Proiecte hotarari AGEA


 

MATERIALE INFORMATIVE AGOA


1. Alegerea secretariatului AGOA

2. EVER Raport CA 2020 - situatii financiare consolidate

2.1. Structura de conducere in 2020

2.2. Protejarea intereselor/avtivelor EVER prin proceduri judiciare

2.3. Sistemul de control intern si management risc 2020

2.4. Situatii financiare consolidate la 31 decembrie 2020

2.4.1 Declaratie persoane responsabile - situatii financiare consolidate

3. EVER Raport CA 2020 - situatii financiare individuale

3.1. Valoare activ net la 31.12.2020 - recalculat (Anexa 16 si Anexa 17)

3.2. Situatii financiare individuale la 31 decembrie 2020

3.2.1. Raport al Comitetului de nominalizare-remunerare in 2020 - politici remunerare

3.2.2. Declaratie persoane responsabile - situatii financiare individuale

3.3. Situatia litigiilor la 31.12.2020

3.4. Raportari BVB, ASF in 2020

3.5. Declara?ie privind aplicarea principiilor de guvernan?a corporativa cf Reg. ASF nr. 9/2019

3.6. Declaratie de conformare cu prevederile Codul de guvernanta corporativa al BVB

4. Repartizare rezultat net realizat in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

5. Program activitate 2021

6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020

7. Prescriere dividende 2017 neridicate pana la data de 02.10.2021

8. Data inregistrare AGOA

9. Mandatare indeplinire hotarari AGOA

 

Proiecte hotarari AGOA


 

PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA & AGOA


1. Procedura generala desfasurare AGEA & AGOA

2. Procedura de vot prin corespondenta

3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

4. Formular buletin de vot prin corespondenta AGEA

5. Formular buletin de vot prin corespondenta AGOA

6. Formular imputernicire speciala AGEA

7. Formular imputernicire speciala AGOA

8. Declaratie Imputerniciri Speciale

9. Declaratie Imputerniciri Generale


 


 

[26.03.2021]

(14:51) Raport curent: Convocarea Adunarilor generale extraordinara si ordinara ale actionarilor in data de 29/30 aprilie 2021


Convocatorul Adunarilor generale extraordinara si ordinara ale actionarilor in data de 29/30 aprilie 2021 - publicat in MO partea a IV-a 1273/29.03.2021