ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR 18/19 APRILIE 2019


 

HOTARARI ADOPTATE


Hotararile AGEA si AGOA SIF Moldova SA din data de 18.04.2019 - publicate in MO 2124/21.05.2019, partea a IV-a


 

CS SIF Moldova (actiuni) Detinere 5% (actiuni)
1.013.179.176 50.658.959

 

 

Total actiuni SIF Moldova 1.013.179.176 100,00%
Total actiuni rascumparate SIF Moldova (fara drept de vot) 22.065.237 2,18%
Total actiuni cu drept de vot la data de 31.03.2019 991.113.939 97,82%

 


 

MATERIALE INFORMATIVE AGEA


1. Alegerea secretariatului AGEA

2. Aprobarea reducerii capitalului social

3. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii

4. Data inregistrare

 

Proiect hotarari AGEA


 

MATERIALE INFORMATIVE AGOA


1. Alegerea secretariatului AGOA

 

2. Raportul CA 2018

Anexa 1 - VAN 31.12.2018 - anexele 16 si 17

Anexa 2.1 - Situatii financiare individuale 31.12.2018 IFRS

Anexa 2.2 - Raportul auditorului financiar

Anexa 3 - Situatia litigiilor la data de 31.12.2018

Anexa 4 - Situatia raportarilor catre ASF, BVB

Anexa 5 - Declaratie aplicare principii guvernanta corporativa - Reg 2 ASF

Anexa 6 - Declaratie de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB

 

3. Raportul consolidat CA - 2018

Anexa 3.1 - Situatii financiare consolidate 31.12.2018 IFRS

Anexa 3.2 - Raportul auditorului financiar

4. Repartizare profit 2018

5. Prescrierea dividendelor 2015

6. Descarcarea de gestiune a administratorilor

7. Program activitate si BVC 2019

8. Aprobarea numirii auditorului financiar

9. Data inregistrare

 

Proiect hotarari AGOA


 

PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA & AGOA


1. Procedura generala desfasurare AGEA & AGOA

2. Procedura de vot prin corespondenta

3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

4. Formular BVC AGEA

5. Formular imputernicire speciala AGEA

6. Formular BVC AGOA

7. Formular imputernicire speciala AGOA

8. Declaratie Imputerniciri Speciale

9. Declaratie Imputerniciri Generale


 


 

[14.03.2019]

(19:20) Raport curent: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 18/19 aprilie 2019


Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 18/19 aprilie 2019