ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR 04/05 APRILIE 2017


 

HOTARARI ADOPTATE


[04.04.2017]

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova SA din data de 04.04.2017 (publicate in MO 1460/03.05.2017, partea a IV-a)


Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Moldova SA din data de 04.04.2017 (publicate in MO 1458/03.05.2017, partea a IV-a)

 


 

MATERIALE INFORMATIVE AGEA


Prezentare AGEA 04 aprilie 2017


1. Alegerea secretariatului AGEA

2. Aprobare derulare program rascumparare actiuni proprii

3. Aprobare modificare articol 7(3) act constitutiv

4. Aprobare modificare articol 7(19) act constitutiv

5. Aprobare data inregistrare

 

Proiect hotarari AGEA 04/05.04.2017

 


 

MATERIALE INFORMATIVE AGOA


Prezentare AGOA 04 aprilie 2017


1. Alegerea secretariatului AGOA

2. Raportul CA 2016

2.1.1 Anexa 1 - VAN 30.12.2016 - anexa 16

2.1.2 Anexa 1 - VAN 30.12.2016 - anexa 17

2.2.1 Anexa 2.1 - Raportul auditorului financiar

2.2 Anexa 2.2 - Situatii financiare IFRS 2016 auditate

2.3 Anexa 3 - Situatia litigiilor la data de 31.12.2016

2.4 Anexa 4 - Situatia raportarilor catre ASF, BVB

2.5 Anexa 5 - Cod de guvernanta Corporativa

2.6 Anexa 6 - Declaratie aplicare principii guvernanta corporativa - Reg 2 ASF

2.7 Anexa 7 - Declaratie de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB

2.8 Anexa 8 - Declaratie politici investitionale 2014-2018

3.1 - Raportul auditorului financiar

3.2 - Situatii financiare IFRS 2016 auditate

4. Repartizare profit 2016

5. Prescrierea dividendelor 2013

6. Descarcarea de gestiune a administratorilor

7. Program activitate + BVC 2017

8. Alegerea CA pentru un mandat de 4 ani (2017-2021)

9. Numire auditor financiar

10.Data inregistrare

 

Proiect hotarari AGOA 04/05.04.2017

 


 

PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA & AGOA


1. Procedura generala desfasurare AGEA & AGOA

2. Procedura de vot prin corespondenta

3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

4. Formular BVC AGEA

5. Formular imputernicire speciala AGEA

6. Formular BVC AGOA

7. Formular imputernicire speciala AGOA

8. Declaratie Imputerniciri Speciale

9. Declaratie Imputerniciri Generale


28.02.2017 - Formular BVC AGEA

28.02.2017 - Formular imputernicire speciala AGEA

28.02.2017 - Formular BVC AGOA

28.02.2017 - Formular imputernicire speciala AGOA

 


 

 

[14.03.2017]

(16:50) Eveniment important: AGEA SIF Moldova SA din 04/05.04.2017 - completarea ordinii de zi, in baza adresei ASF nr. SI/DRA 43.10 din 09.03.2017 (publicat in MO partea a IV-a nr. 861/15.03.2017)

 

[28.02.2017]

(15:42) Eveniment important: pregatirea AGEA si AGOA din 04/05 aprilie 2017 (completare Raport curent din 24.02.2017 privind Convocarea AGEA si AGOA)


[24.02.2017]

(18:35) Raport curent: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 04/05 aprilie 2017

(18:35) Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 04/05 aprilie 2017(publicat in MO partea a IV-a nr. 668/28.02.2017)