ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA si ORDINARA ALE ACTIONARILOR 01/02 APRILIE 2015


 

02.04.2015

Raport curent - Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 02.04.2015 + Hotarari adoptate (publicate in Ziarul Bursa din 03.04.2015, Buletin ASF nr. 14 (01 – 03.04.2015), MO partea a IV-a nr. 2204 din 29.04.2015)

 

01.04.2015

Raport curent - Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 01.04.2015 + Hotarari adoptate (publicate in Ziarul Bursa din 02.04.2015, Buletin ASF nr. 14 (01 – 03.04.2015), MO partea a IV-a nr. 2207 din 30.04.2015); Neintrunirea cvorumului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 01.04.2015 la prima convocare

 

16.03.2015

Raport curent - Completare Convocator AGEA 01/02.04.2015(Publicat in Ziarul Bursa din 17.03.2015, Ziarul Desteptarea din 17.03.2015, MO partea a IV-a nr. 1407 din 18.03.2015) - Proiect Act constitutiv revizuit

 

13.03.2015

Raport curent - Completare material aferent pct. 2 de pe ordinea de zi AGEA convocata pentru 01/02.04.2015 - "Aprobarea modificarilor "Actului Constitutiv al SIF Moldova SA"

 

[25.02.2015]

Raport curent: Convovare AGEA & AGOA - 01/02 aprilie 2015

 

Convocator AGEA & AGOA 01/02 aprilie 2015 (publicat M.O. al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1057/26.02.2015, Ziarul Bursa din data de 26.02.2015, Ziarul Desteptarea din data de 26.02.2015)

 

Anexa la Convocatorul AGEA din data de 01/02 aprilie 2015 - PROIECT de modificare a Actului Constitutiv al Societatii de Investitii Financiare “MOLDOVA” S.A.

 

Actul Constitutiv al Societatii de Investitii Financiare “MOLDOVA” S.A. actualizat conform propunerilor din Anexa la convocatorul AGEA din data de 01/02 aprilie 2015

 


 

MATERIALE INFORMATIVE AGEA

 

1. Alegerea secretariatului AGEA

2. Modificarea Actului constitutiv

3. Majorarea capitalului social

4. Rascumparare actiuni

5. Data de inregistrare

6. Proiect hotarari AGEA

 


 

MATERIALE INFORMATIVE AGOA

 

1. Alegerea secretariatului AGOA

2. Raportul CA 2014

3. Situatii financiare, insotite de opinia auditorului financiar

4. Repartizarea profitului

5. Prescrierea dividendelor 2011

6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014

7. Program de activitate, BVC 2015

8. Numirea Auditorului financiar

9. Data de inregistrare

10. Proiect hotarari AGOA

 


 

PROCEDURI AGA

 

1. Procedura generala AGA

2. Procedura vot BVC

3. Procedura vot PS

4. Procedura Comisii tehnice AGA

5. Formular BVC AGEA

6. Formular PS AGEA

7. Formular BVC AGOA

8. Formular PS_AGOA

9. Declaratie mandatar AGA