ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 14/15 APRILIE 2014


 

[15.04.2014]

 

    Hotarari adoptate in cadrul AGA-O 15.04.2014
    (Monitorul Oficial nr. 2646/14.05.2014)
    (Buletinul ASF nr. 15/14-18.04.2014)
    (Ziarul Bursa din 16.05.2014)

 

[14.04.2014]

 

    Raport curent: Neintrunire cvorum AGA-O 14.04.2014 (prima convocare)

 

[14.03.2014]

 

    Ordinea de zi AGAO 14/15 aprilie 2014

1. Alegerea secretariatului AGAO 14/15 aprilie 2014

2. Raport CA 2013

2.1.1. Anexa 1.1 VAN 31.12.2013 Anexa 16

2.1.2. Anexa 1.2 VAN 31.12.2013 Anexa 17

2.3. Anexa 3 - Situatia litigiilor la 31.12.2013

2.4. Anexa 4 - Situatia raportarilor ASF, BVB la 31.12.2013

2.5. Declaratia GV 2013

4. Repartizare profit 2013

5. Prescriere dividende

6. Descarcarea de gestiune a administratorilor

7. Declaratia de politici investitionale 2014-2018.Program 2014.BVC 2014

8. Aprobarea limitelor de remunerare

9. Stingere litigii cu un fost administrator

10. Data de inregistrare AGA-O 2014

 

[12.03.2014]

 

1. Raport curent Convocare AGA-O in data de 14/15.04.2014; propunere dividend

2. Convocatorul AGA-O din data de 14/15.04.2014
(M.O. nr.1627/13.03.2014)

3. Situatii financiare 2013 auditate; opinia auditorului Deloitte

4. Proiectele de hotarari

 

5. Formular procura-speciala

6. Formular buletin vot prin corespondenta

 

Proceduri de desfasurare AGA

7. Procedura generala de desfasurare a AGA-O

8. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta

9. Procedura de exercitare a votului prin procura speciala

10. Declaratie mandatar

11. Procedura de lucru a comisiilor tehnice

12. Angajament de confidentialitate pentru membrii comisiilor tehnice