ACT CONSTITUTIV

Act constitutiv SIF Moldova "actualizat" in temeiul Autorizatiei ASF nr. 123/09.10.2019 (Modificare Act constitutiv SIF Moldova)

ISTORIC ACT CONSTITUTIV

Act constitutiv SIF Moldova "actualizat" in temeiul Avizului ASF nr. 176/14.06.2018 (Modificare Act constitutiv SIF Moldova)

Act constitutiv SIF Moldova "actualizat" in temeiul Avizului ASF nr. 21/23.01.2018

Act constitutiv SIF Moldova "actualizat" in temeiul Avizului ASF nr. 19/17.01.2018 (Modificare Act constitutiv SIF Moldova)

Act constitutiv SIF Moldova "actualizat" in temeiul Hotararilor AGEA din 4 aprilie 2017 (nr. 3 si nr. 4) - avizat de catre ASF

Aviz ASF nr. 402/13.07.2017 (Modificare Act constitutiv SIF Moldova)

1. Act constitutiv SIF Moldova "actualizat" in temeiul Hotararilor AGEA din 25 aprilie 2016 (nr. 5, pct. 1 si nr. 6) transmis spre avizarea ASF
2. Act aditional SIF Modova (legalizat) in temeiul Hotararilor AGEA din 25 aprilie 2016 (nr. 5, pct. 1 si nr. 6)

3.Aviz ASF nr. 217/17.06.2015 (Hotararea AGEA nr. 3/01.04.2015)

4. Aviz ASF nr. 137/28.04.2015 (Hotararea AGEA nr. 2/01.04.2015)

5. Aviz ASF nr. 33/04.02.2015 (Legea 10/2015)

M.O. partea a IV-a, nr. 2301/07.05.2015
Prezentul ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A reprezinta actualizarea formei publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2232/15.06.2012 prin Hotararea Consiliului de Administratie din 16.01.2015 privind modificarea art. 6 alin. (22), conform dispozitiilor art. 2863 alin. (2) din Legea 10/2015. [Aviz ASF nr.33/04.02.2015].

6. Aviz CNVM nr. 21/24.04.2012 (Horararea AGOA nr. 13/06.02.2012)

M.O. partea a IV-a, nr. 2232/15.06.2012

Notificarea ORC de pe langa Tribunalul Bacau de depunere a Actului Constitutiv actualizat (M.O. partea a IV-a, nr. 3075/16.08.2012)
Prezentul ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A reprezinta actualizarea formei publicate in M.O. partea a IV-a, nr. 730/28.02.2011 si nr. 829/10.03.2011 (erata), prin modificarea art. 3 alin (8), (9), ca efect al aplicarii Legii nr. 11/2012 [Aviz CNVM nr.13/29.03.2012] si a art.1 alin (8), prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.13/06.04.2012 [Aviz CNVM nr.21/24.04.2012].

7. Aviz CNVM nr. 13/29.03.2012 (Legea 11/2012)