RAPORTUL Consiliului de Administratie la 30.09.2016